Autorami interpelacji są: Czesław Mroczek (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) i Hanna Gill-Piątek, Tomasz Zimoch, Joanna Mucha, Paulina Hennig-Kloska oraz Mirosław Suchoń (Koło Parlamentarne Polska 2050). W związku z zamieszaniem informacyjnym dotyczącym zakupu czterech zestawów BSP Bayraktar TB2 skierowali do MON kilkanaście pytań, których treść publikujemy poniżej:

 1. W jakim trybie zostały zakupione bezzałogowe systemy powietrzne od Turcji?
 2. Jeżeli zgodnie z informacjami prasowymi był to tryb pilnej potrzeby operacyjnej, to czy była ona realizowana zgodnie z obowiązującą decyzją MON nr nr 141/MON? Decyzja nr 141/MON określa funkcjonowanie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych RP, w tym proces pozyskiwania sprzętu wojskowego oraz wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów, technicznych środków materiałowych oraz usług, a także dostaw, usług i robót budowlanych bezpośrednio z nim związanych oraz czynności osób funkcyjnych resortu obrony narodowej w ramach tego systemu. Jedną z możliwości systemu pozyskiwania jest pilna potrzeba operacyjna, definiowana jako potrzeba pilnego pozyskania sprzętu wojskowego lub usługi bezpośrednio związanej z wystąpieniem sytuacji kryzysowej, albo gdy ze względu na wyjątkową sytuację istnieje konieczność pilnego pozyskania sprzętu lub usług.
 3. Jak zakup zestawów BSP ma się do procedury pozyskania sprzętu bezpośrednio związanej z wystąpieniem sytuacji kryzysowej? Jeżeli taka sytuacja wystąpiła w obszarze bezpieczeństwa Polski, to prosimy o przedstawienie pełnej analizy tych nowo pojawiających się zagrożeń.
 4. Koncepcja operacyjnego wykorzystania zakupionych systemów, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu transmisji danych w systemach rozpoznania, rażenia i dowodzenia.
 5. Jak podpisanie przedmiotowej umowy wpłynie na polski przemysł obronny i jakie zdolności zostaną do niego przetransferowane?
 6. Jakie jest uzasadnienie do dokonania zakupu „z wolnej ręki”?
 7. W ramach którego programu Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2021-2035 został zrealizowany ten zakup np. czy w ramach programu pozyskania zestawów BSP klasy MALE kryptonim Zefir lub BSP klasy taktycznej średniego zasięgu kryptonim Gryf. Czy jest to może nowy program realizowany poza programami ujętymi w PMT?
 8. Jaka jest rzeczywista wartość kontraktu?
 9. Czy zostanie zapewnione przekazywanie informacji z BSP Bayraktar TB2 do polskich systemów wykrywania, identyfikacji oraz wskazywania kluczowych celów w tym zwłaszcza takich jak zestawy przeciwlotnicze Patriot, a w perspektywie Narew, systemów rozpoznania dla amunicji krążącej planowanej do wprowadzenia do SZ RP, zestawów rakietowych systemu rakietowego HIMARS pozyskanych w ramach programu Homar?
 10. Czy planuje się zastosowanie w zakupionych w Turcji zestawach bezzałogowych produkowanego w Polsce uzbrojenia oraz systemów łączności?
 11. Czy SZ RP otrzymają dostęp do tzw. kodów źródłowych tego systemu?
 12. Czy Polska uzyska prawa do serwisowania wszystkich zespołów, podzespołów i elementów wchodzących w skład zestawu?
 13. Czy Polska uzyska prawa do napraw i remontów, a także modyfikacji oraz modernizacji wszystkich zespołów, podzespołów oraz elementów wchodzących w skład zestawu? Jeżeli nie do wszystkich, to do jakich?
 14. Jakie jest rzeczywiste uzbrojenie planowane do zastosowania w zestawie zakupionym w ramach tej umowy?
 15. Jakie technologie zostały pozyskane przez polski przemysł w ramach tego zakupu? Czy będzie jakikolwiek udział polskiego przemysłu w produkcji zakupionego systemu?
 16. Czy jest planowana „polonizacja” zestawu? Czy strona polska uzyskała prawa w tym zakresie?
 17. Czy SZ RP mają wiedzę, że kluczowe komponenty zestawu są pozyskiwane przez Turcję ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Niemiec? W rezultacie zestaw ten jest montowany z importowanych podzespołów i integrowany w tureckim płatowcu. 17. Czy Polska nie obawia się problemów zarówno na etapie produkcji i jego późniejszej eksploatacji w SZ RP? O takim zagrożeniu świadczyć może to, że Kanada i USA nałożyły embargo na kluczowe komponenty tego zestawu.
 18. Czy zrezygnowano z rozwoju kompetencji polskiego przemysłu w obszarze bezzałogowych systemów powietrznych w ramach utworzonego przez PGZ Centrum Kompetencyjnego Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych przy Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy?
 19. Czy planowane jest podjęcie lub uruchomienie prac badawczo-rozwojowych w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w celu zbudowania i rozwoju w Polsce kompetencji w obszarze bezzałogowych systemów powietrznych?

Przypomnijmy, że umowa na zakup czterech systemów (każdy z sześcioma bezzałogowymi aparatami latającymi Bayraktar TB2) została podpisana 24 maja w Ankarze. Według deklaracji Ministerstwa Obrony Narodowej koszt samych zestawów to ok. 270 mln dolarów (nie wiadomo czy to kwota brutto czy netto). Dodatkowo resort obrony nie upublicznił pełnego kosztu zakupu tureckiego sprzętu zasłaniając się tajemnicą handlową. Zgodnie z harmonogramem, zestawy mają trafić do Polski w latach 2022-24. Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że eksploatowane będą przez 12. Bazę Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, choć nie można wykluczyć także 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim.