Interpelacja przesłano do resortu obrony na początku grudnia ubiegłego roku. Jej autorami byli posłowie Koalicji Obywatelskiej (Paweł Poncyljusz, Bartłomiej Sienkiewicz, Tomasz Siemoniak, Joanna Kluzik-Rostkowska i Marta Wcisło). Odpowiedzi udzielił sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz.

W odpowiedzi czytamy, że zakup 60 wyrzutni i 180 pocisków w wersji FGM-148F został dokonany decyzją Nr Z-2/DPZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie sposobu pozyskania lekkich przeciwpancernych pocisków kierowanych FGM-148F „JAVELIN” na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej.

Czytaj także: Więcej Javelinów. W tym także dla Polski

W przedmiotowej decyzji, na podstawie art. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 196) oraz § 1 pkt 8 lit. a-d w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r., poz. 933), w związku z § 102 ust. 1 i 2 decyzji Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 149 oraz z 2018 r., poz. 186).

"Javelin. Fot./US Army."

Javelin. Fot./US Army.

radar.rp.pl

Dodatkowo minister Skurkiewicz wskazał, że rekomendowano utrzymanie trybu pozyskania środków przeciwpancernych przeznaczonych dla Wojsk Operacyjnych i Wojsk Specjalnych oraz dalszych zakupów na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej, na podstawie wniosków wypływających z fazy analityczno-koncepcyjnej dla wymagania operacyjnego pod kryptonimem „PUSTELNIK”. W zamyśle, rekomendacja trybu pozyskania wskazanego przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej systemu FGM-148F „JAVELIN” nie miała na celu znalezienia alternatywy dla wymagania operacyjnego pod kryptonimem „PUSTELNIK”, lecz wskazanie rozwiązania, pozwalającego na terminowe osiągnięcie przez Wojska Obrony Terytorialnej wstępnej zdolności do zwalczania czołgów i innych celów opancerzonych.

Czytaj także: Ruszają dostawy nowej wersji pocisków Javelin

Skurkiewicz wskazał jednocześnie, że Polska zdecydowała się na zakup fabrycznie nowych pocisków w wersji FGM-148F, których dostawy do US Army rozpoczęły się w maju 2020 r. Ukraina, która została wymieniona w interpelacji jako państwo, w którym występują problemy w eksploatacji pocisków Javelin, otrzymała od Stanów Zjednoczonych starszą wersję FGM-148E (do tego nie wiadomo z którego roku produkcji). Nie są to najprawdopodobniej problemy masowe, gdyż w 2020 r. plan zakupu 200 sztuk FGM-148E z zapasów US Army zgłosiła choćby Australia.

Niestety, w odpowiedzi na interpelację resort obrony nie odniósł się do innych pytań zadanych przez posłów ‒ m.in. związanych z testami na terenie Polski bądź programu badań, który doprowadził do decyzji o bezprzetargowym zakupie  systemu Javelin.