Zgodnie z wieloletnią tradycją zakupów dla GROM-u, w zaproszeniu brak szczegółów dotyczących zamówienia. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom, którzy zakwalifikują się do etapu składania ofert ostatecznych. Dostawy sprzętu mają zostać zrealizowane do końca listopada 2020 r. Obok ceny drugim kryterium będzie gwarancja na oferowany produkt. Potencjalni oferenci mają czas na składanie dokumentacji do 15 czerwca tego roku.

W ostatnich latach JW GROM nie ujawniała zakupów broni tego typu bądź ich nie realizowała. W październiku 2017 r. zamówiono partię jednorazowych granatników RPG-75M, które dostarczyła firma Works 11. Dodatkowo w zasobach jednostki, najprawdopodobniej nadal znajdują się granatniki Saab AT4 uzyskane dzięki wsparciu sprzętowemu US SOCOM.

Czytaj także: Cywilna firma wesprze szkolenie spadochronowe GROM-u

Biorąc pod uwagę powyższy fakt, a także opis przedmiotu zamówienia – „jednorazowa wyrzutnia pocisków przeciwpancernych” – można założyć, że także w tym postępowaniu chodzi o granatniki przeciwpancerne.