IU unieważnił postępowanie, gdyż oferta ostateczna ostateczna z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą przeznaczono w budżecie na sfinansowanie zamówienia.

W przetargu, który uruchomiono 21 listopada 2019 r., oferty złożyły trzy firmy. Glomex MS Polska, Wingstore Zofia Kiebała i konsorcjum składające się z firm Parasnake Arkadiusz Szewczyk z Tactical Parachute Delivery Systems ze Stanów Zjednoczonych. Zamawiający planował zakup 25 kompletów spadochronów TPDS-LLT i dwóch  zestawów części zamiennych.

Czytaj także: Nowe spadochrony dla wojska

Pierwsze spadochrony TPDS-LLT trafiły do wyposażenia Wojska Polskiego w 2015 r. Są wykorzystywane m.in. przez 6. Brygadę Powietrznodesantową.