Była to trzecia próba wyłonienia dostawcy samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności Mustang. Powodem decyzji był fakt, że do 8 marca, kiedy mijał ostateczny termin składania ofert w tym postępowaniu, do zamawiającego nie wpłynęła żadna niepodlegająca odrzuceniu. Przetarg został ogłoszony 14 sierpnia 2018 r., a do 28 września zbierano zgłoszenia podmiotów zainteresowanych udziałem. Wówczas do postępowania zgłosiło się jedenaście podmiotów. Postępowanie miało wyłonić firmę, która w latach 2019-2022 miała dostarczyć 900 samochodów, w tym 41 w wersji opancerzonej. Deklarowano możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejnych 812 samochodów w odmianie nieopancerzonej. Obok ceny, innymi kryteriami oceny ofert miały być: gwarancja, prześwit, masowy wskaźnik mocy i zaoferowanie pojazdu jednobryłowego.

Pierwszą próbę wyłonienia dostawcy pojazdów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności Mustang podjęto w 2015 r. Postępowanie unieważniono w 2017 r. Wówczas jedyna oferta konsorcjum polskich firm przekraczała zakładany budżet. W latach 2017-18 próbowano kolejny raz, ale ponownie jedyna złożona ważna oferta okazała się być zbyt droga.

Czytaj także: Wojsko zamawia nowe ciężarówki