Polskie firmy z sojusznikami usprawnią łączność NATO

Gdyński Radmor (Grupa WB), a także czołowe ośrodki badawcze w kraju wespół z partnerami z Francji, Niemiec i Holandii unowocześnią systemy łączności atlantyckiej koalicji.

Publikacja: 12.11.2020 16:13

Fot./Radmor

Fot./Radmor

Foto: Fot./Radmor

Właśnie startuje projekt badawczy SOFTANET. Jego celem jest zapewnienie sojusznikom z NATO  bezpiecznej komunikacji i wyeliminowanie w tej sferze dotychczasowych ograniczeń.

Obok specjalistów gdyńskiego Radmoru, producenta radiostacji polowych, w polskim zespole  SOFTANET jest także poznańska firma informatyczna ITTI. Grupę uzupełniają naukowcy z Wojskowego Instytutu Łączności oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Czytaj także: Ożarowskie interkomy niezastąpione w US Army

Projekt SOFTANET (akronim od SOFtware Defined Tactical and TheAtre NETwork) ma na celu potwierdzenie zalet sieci definiowanej programowo dla wojskowej łączności szczebla taktycznego i operacyjnego, a także przygotowanie pokazu użycia wybranych technologii. Głównymi elementami  prezentacji mają być wirtualizacja zasobów obliczeniowych i pamięci masowej sieci taktycznych oraz wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania w celu zapewnienia systemom łączności sprawności technicznej i operacyjnej.

Kluczowy problem: wspólne zarządzanie w sieci

Nie jest tajemnicą, że technologie sieciowe stosowane obecnie w komunikacji taktycznej NATO mają wiele ograniczeń. Te komplikują m.in. kwestię rekonfiguracji sieci, zarządzanie zasobami systemowymi i funkcjami wykorzystywanych urządzeń. Dzisiejsze rozwiązania zapewniają jedynie podstawowy wspólny poziom interoperacyjności, a ich konfiguracja i zarządzanie są wyjątkowo skomplikowane i czasochłonne. To poważny problem dla skuteczności współdziałania dowództw obecnego teatru działań wojennych i sieci taktycznych. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku dużych sieci koalicyjnych, w których problemem jest brak wspólnego systemu zarządzania.

Czytaj także: Kolejne aparatownie łączności dla Wojska Polskiego

Przedsięwzięcie badawcze SOFTANET powinno odpowiedzieć na pytania, czy wyzwaniom stawianym współczesnym sieciom radiowym używanym przez siły zbrojne można sprostać wykorzystując technologie wirtualizacji oraz stosując nowe narzędzia i metodologie programowe na cyfrowym polu walki. Eksperci zwracają uwagę, że wraz z korzyściami płynącymi z wykorzystywania oprogramowania pojawiają się również związane z tym zagrożenia i ryzyka. Mowa m.in. o podatności sieci na zakłócenia i podsłuchy. Rozwiązania wypracowane w ramach projektu SOFTANET mają te niebezpieczeństwa zażegnać. To zresztą istotny cel przedsięwzięcia. Stworzenie mechanizmów umożliwiających wprowadzenie technik wirtualizacji danych w sposób spełniający wymogi bezpieczeństwa i ochrony wojskowych informacji.

Radmor przygotuje laboratorium

Polskie firmy będą się w projekcie koncentrować na opracowaniu nowego europejskiego standardu wymiany danych pomiędzy węzłami sieci. Przede wszystkim w sferze dowodzenia.

Spółka RADMOR odpowiada np. za opracowanie i dostarczenie kompletnego laboratorium badawczego obejmującego infrastrukturę taktyczną i cywilną. Gdyńska firma przewiduje wykorzystanie  w projekcie nowoczesnych radiostacji definiowanych programowo (SDR, jak model COMP@N), a także innych urządzeń nadawczo-odbiorczych obecnie eksploatowanych  w polskich siłach zbrojnych. Badacze zamierzają też sięgnąć po istniejące na rynku rozwiązania komercyjne.

Czytaj także: Startują negocjacje na serwis systemów łączności

Celem laboratorium będzie badanie i monitorowanie wydajności i weryfikacja sieci SDN (Software Defined Network) ,a także infrastruktury sprzętowej, która jest obecnie używana na całym świecie. W szczególności w wojskowych systemach komunikacyjnych.

SOFTANET przygotuje zmiany

Obecne wojskowe sieci łączności opierają się na szerokiej gamie zróżnicowanych technologii komunikacyjnych. Mają one zapewniać możliwie najlepszą łączność w niesprzyjających warunkach jednostkom operacyjnym różnego szczebla (batalion, kompania, pluton). Zapewniają także łączność dla różnych platform bojowych (pojazdy, samoloty, okręty) wykorzystywanych przez siły zbrojne.

Niestety stosowane obecnie technologie sieciowe charakteryzuje szereg ograniczeń. Obejmują one m.in. kwestię rekonfiguracji sieci, zarządzania zasobami systemowymi i różnych funkcjonalności wykorzystywanych urządzeń. Dzisiejsze rozwiązania zapewniają jedynie podstawowy wspólny poziom interoperacyjności, a ich konfiguracja i zarządzanie są złożone i czasochłonne.

Czas pokaże czy zmiany w systemach sojuszniczej komunikacji wprowadzane jako rezultat badań i wdrożeń w ramach programu SOFTANET pozwolą wyeliminować największe obecne słabości natowskiej łączności.

Właśnie startuje projekt badawczy SOFTANET. Jego celem jest zapewnienie sojusznikom z NATO  bezpiecznej komunikacji i wyeliminowanie w tej sferze dotychczasowych ograniczeń.

Obok specjalistów gdyńskiego Radmoru, producenta radiostacji polowych, w polskim zespole  SOFTANET jest także poznańska firma informatyczna ITTI. Grupę uzupełniają naukowcy z Wojskowego Instytutu Łączności oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego