Jednocześnie, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji RP oraz art. 140 ust. 6 pkt 4 lit. b) ustawy o obronie Ojczyzny, Prezydent RP mianował płk. rez. Mirosława Wiklika na stopień generała brygady.

Mirosław Wiklik pełnił służbę m.in. w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej oraz Jednostce Wojskowej GROM. Służył jako dowódca kompanii bojowej w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie. W latach 2006-2010 pełnił służbę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej w 2010 r. pracował w Najwyższej Izbie Kontroli w Departamencie Obrony Narodowej. 1 maja 2017 r. objął stanowisko dyrektora Gabinetu Szefa Biura w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.