Nowy kompleks ma zapewnić znacznie lepsze warunki garażowania i obsługi eksploatowanych przez jednostkę czołgów Leopard 2A5/2PL. Ich budowa wpisuje się w politykę MON związaną z przyspieszoną rozbudową infrastruktury jednostek i pododdziałów 18. Dywizji Zmechanizowanej. Wcześniej Leopardy 2 garażowano w lekkich halach namiotowych lub trzymano pod gołym niebem. Przezbrojenie jednostki w Wesołej w Leopardy 2 rozpoczęło się w 2016 r., kiedy Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o przeniesieniu ich z 34. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.

Według stanu z października 2021 r., systematyczna rozbudowa infrastruktury jednostki w Wesołej sprawiła, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku znajdowało się tam 187 stanowisk garażowych. Docelowo zaplecze ma pozwolić na przechowywanie całego sprzętu wojskowego brygady w bezpieczny sposób.

Zgodnie z deklaracjami, 1. Warszawska Brygada Pancerna ma wkrótce rozpocząć proces przezbrajania na nowy typ czołgów – podobnie jak inne pododdziały 18. Dywizji Zmechanizowanej ma otrzymać amerykańskie czołgi M1A2 SEPv3 Abrams – międzyrządowa umowa LoA ma zostać, według deklaracji polskiego rządu, podpisana jeszcze w tym roku.