Odpowiedzi są sygnowane przez sekretarza stanu w MON Wojciecha Skurkiewicza i były wynikiem interpelacji, które skierowali do resortu obrony posłowie opozycji w okresie maj-czerwiec tego roku.

Jeśli chodzi o program Orka, dotyczący pozyskania nowych okrętów podwodnych, wiceminister Skurkiewicz napisał: uprzejmie informuję, że Siły Zbrojne RP zdefiniowały Wymaganie Operacyjne (WO) „Zdolność do rażenia celów nawodnych i podwodnych przez okręt podwodny nowego typu” o kryptonimie „ORKA”, w którym zostały określone zdolności, liczba i terminy wprowadzenia przedmiotowych okrętów do Sił Zbrojnych RP (będące dokumentem niejawnym).

Czytaj także: Ukwiały i Głuptaki dla okrętów Marynarki Wojennej

Całokształt przedsięwzięć, związanych m.in. z pozyskaniem dla Sił Zbrojnych RP nowych okrętów podwodnych wynikających z WO kr. „ORKA”, został ujęty w „Programie operacyjnym Marynarki Wojennej na osiągnięcie zdolności operacyjnych w obszarach rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony wojsk, przerzutu i mobilności oraz wsparcia działań oraz zwalczania zagrożenia minowego – zwalczanie zagrożeń na morzu w latach 2020-2035”, który również jest dokumentem niejawnym. Nakłady finansowe na pozyskanie ww. okrętów zaprojektowano w „Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 roku”, który – podobnie jak dokumenty wymienione wyżej – jest objęty klauzulą niejawności.

Z kolei dwie interpelacje dotyczące stanu technicznego i planów eksploatacji ORP Orzeł spotkały się z następującą odpowiedzią: uprzejmie informuję, że w ostatnim okresie na ORP „ORZEŁ” wykonano naprawy systemów ogólnookrętowych oraz systemu walki.

Nie ma planów wycofania okrętu z eksploatacji. Jednocześnie, w ramach realizacji Planu Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035, jednym z priorytetów dla Marynarki Wojennej jest pozyskanie dwóch Okrętów Podwodnych Nowego Typu (OPNT) kr. „ORKA”. Bezpieczeństwo załogi jest priorytetem dla dowódcy okrętu i jego przełożonych. Okręty Marynarki Wojennej kierowane do wykonywania zadań na morzu muszą posiadać sprawne mechanizmy główne oraz systemy zapewniające bezpieczeństwo załogi. Eksploatacja ORP „Orzeł” nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa załogi. Podana w interpelacji sytuacja, dotycząca problemów z wynurzeniem okrętu, nie miała miejsca.

Czytaj także: ORP Orzeł doczeka się naprawy wyrzutni torped

Dodatkowo w kwestii pomostowych okrętów podwodnych wiceminister Skurkiewicz wskazał, że cały czas w budżecie MON są środki finansowe na zakup używanych jednostek tej klasy. Niestety, podobnie jak w innych przypadkach, szczegóły są niejawne.

Stan Marynarki Wojennej od wielu miesięcy jest w centrum uwagi części polityków i opinii publicznej. Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Obrony Narodowej, obecnie priorytetem jest realizacja programu Miecznik, który zakłada budowę trzech fregat rakietowych.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ