Pytania, skierowane do Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczyły przede wszystkim stanu technicznego okrętów podwodnych typu Kobben.

Posłowie zwrócili się do obu ministerstw z sześcioma pytaniami. Obejmowały one następujące kwestie:

  • Czy remont na ORP Bielik obejmował także przystosowanie okrętu do funkcji muzeum poprzez instalacje muzealnych tablic informacyjnych dotyczących historii okrętu, jak i jego wyposażenia?
  • Czy remont obejmował także przystosowanie okrętu do potrzeb niepełnosprawnych zwiedzających?
  • Czy korzystanie z okrętów typu (w oryginale klasy) Kobben jest zgodne z zasadami BHP i nie zagraża bezpieczeństwu załogi?
  • Czy w przypadku okrętów typu Kobben ich wartość muzealna nie przewyższa wartości bojowej?
  • Czy nie uważa Pan, że dobrym pomysłem na promocję Polski na arenie międzynarodowej byłby rejs jednego z okrętów klasy Kobben dookoła świata lub chociaż trasą ucieczki z Tallina okrętu ORP Orzeł?
  • Czy ministerstwo ma plan włączenia polskich okrętów, których wiek często przekracza 50 lat, do kolekcji muzeów związanych z Marynarką Wojenną? Pytanie tyczy się okrętów takich jak np. niszczyciele min ORP Flaming i ORP Czajka.

Obecnie Marynarka Wojenna eksploatuje trzy okręty podwodne. ORP Orzeł (znajdujący się w ciągłym remoncie od czerwca 2014 r.) i dwa okręty typu Kobben (ORP Bielik i ORP Sęp). Według informacji resortu obrony, w ciągu najbliższych miesięcy można spodziewać się zawarcia umowy ze Szwecją w sprawie zakupu przynajmniej jednego używanego okrętu podwodnego typu Västergötland.