Zawarte umowy mają łączną wartość 22,1 mln zł. Na ich mocy specjaliści ITWL zrealizują na rzecz jednostek lotniczych prace dotyczące analizy niezawodności statków powietrznych i przedłużenia ich resursów technicznych.

Bezprzetargowe zlecenie obu prac ITWL ma związek z wynikami przeprowadzonej analizy rynku. Wykazała ona, iż jest to jedyny podmiot do zrealizowania tych zleceń. W minionych latach analogiczne prace także zlecane były właśnie tej placówce naukowo-badawczej.

W komunikacie nie podano typów statków powietrznych, jednak obecnie realizowane przez MON. Projekty wskazują, że wydłużenie resursów będzie realizowane przede wszystkim wobec śmigłowców wyprodukowanych w ZSRS. Ma to związek ze zmianami w priorytetach modernizacji technicznej, a te z realiami budżetowymi.

Czytaj także: Głuszec z umową na przeglądy