Maksymalna wartość umowy z WZŁ nr 1 może wynieść 23,5 mln zł netto. Zastosowanie procedury negocjacji z wybranym oferentem jest związane z zakresem planowanych prac.

Negocjowany zakres usług seriwsowych obejmuje: przenośno-przewoźne terminale satelitarne PPTS, mobilne terminale satelitarne MTS Agawa, zestawy mobilne cichych radarów morskich ZM-CRM, mobilne kancelarie kryptograficzne MKK-03, mobilne moduły stanowiska dowodzenia MMSD, polowe kancelarie kryptograficzne PKK, aparatownie zarządzania systemem łączności AZSŁ, terenowo-interwencyjne wozy dowodzenia TIWD, mobilne maszty antenowe FTM 36/9 i FTM 24/5, systemy łączności działań specjalnych LOBIA-S, aparatownie radioodbiorcze krótkofalowe zmodernizowane ARO-KZ, punkty wymiany poczty polowej PWPP, a także elementy ruchome węzły łączności cyfrowej RWŁC-10.

WZŁ nr 1 są właścicielem bądź współwłaścicielem dokumentacji technicznej tych urządzeń.

Według założeń zamawiającego umowa ma obowiązywać w okresie 2019-21.

Czytaj także: Głuszec z umową na przeglądy