Klasy mundurowe przestaną być eksperymentem

Od nowego roku mogą zostać zmienione przepisy dotyczące funkcjonowania klas mundurowych. Fotorzepa/Marian Zubrzycki

Od nowego roku mogą zostać zmienione przepisy dotyczące funkcjonowania klas mundurowych. Powstaną bowiem odrębne klasy wojskowe.

Klasy mundurowe działają w szkołach od 2001 r. Teraz jednak traktowane są jako eksperyment pedagogiczny. To oznacza, że szkoły same określają ramy funkcjonowania takich klas np. ich program, czy liczbę godzin tych zajęć.

W tym eksperymencie uczestniczy teraz aż 500 szkół.

Czytaj także: Minister obrony weźmie na muszkę przedsiębiorców

Teraz grupa posłów przygotowała nowelizację ustawy, która pozwoli na jasne określenie funkcjonowania „oddziałów przygotowania wojskowego” czyli tzw. wojskowych klas mundurowych. Nowelizacja ta trafi na dniach do laski marszałkowskiej. Sejm zajmie się nią najprawdopodobniej już w trakcie lipcowego posiedzenia.

Klasy mundurowe jak klasy sportowe

Nowelizacja wprowadza do systemu edukacji nowy typ klas czyli „oddziały przygotowania wojskowego” w szkołach ponadpodstawowych.

W projekcie zapisano w art. 4 po pkt 4 ustawy Prawo oświatowe dodano pkt 4a w brzmieniu:

4a) oddziale przygotowania wojskowego – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym są prowadzone zajęcia z zakresu edukacji wojskowej, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 6″.

Czytaj także: Wojsko Obrony Terytorialnej wyszkoli snajperów

Z przygotowywanego przez posłów projektu wynika, że resort obrony chce mieć wpływ na organizację i program nauki uczniów w mundurach. Będzie on tworzony przez ministerstwo edukacji w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej. Klasy te będą działały tak jak teraz np. klasy sportowe.

Ministerstwo Obrony Narodowej chce mieć wpływ na organizację i program nauki klas mundurowych. Fotorzepa/Marian Zubrzycki

W nowelizacji do ustawy czytamy: w art. 18 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki tworzenia, organizacji i działania oddziałów przygotowania wojskowego w sposób umożliwiający uczniom godzenie zajęć z zakresu edukacji wojskowej z nauką przez właściwą organizację zajęć dydaktycznych oraz w celu nabycia niezbędnych umiejętności wojskowych stanowiących podstawę do kontynuacji edukacji wojskowej, a także kierując się minimalną liczbą uczniów konieczną do utworzenia oraz działania oddziału przygotowania wojskowego;

Czytaj także: Wojska Obrony Terytorialnej tworzą cyberarmię

2) organizację i formy zajęć odbywających się w jednostkach wojskowych, mając na uwadze potrzebę zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania tych jednostek, ich możliwości współpracy z innymi podmiotami oraz tradycje wojskowe danej jednostki lub środowiska, a także w celu nabycia przez uczniów praktycznych umiejętności wojskowych”.

Projekt nowelizacji zakłada także możliwość prowadzenia zajęć w jednostkach wojskowych.

Klasy mundurowe czyli większe rezerwy

Twórcy noweli zakładają, że klasy wojskowe umożliwią zwiększenie rezerw dla Sił Zbrojnych. Każdy absolwent klasy wojskowej, który ochotniczo odbędzie służbę przygotowawczą oraz złoży przysięgę wojskową, stanie się żołnierzem rezerwy. Po odbyciu służby przygotowawczej będzie mógł wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Czytaj także: WOT ma własną szkołę

Przygotowane rozwiązania „nie będą miały skutków o charakterze finansowym” – czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji. „Finansowanie funkcjonowania oddziałów przygotowania wojskowego będzie spoczywać na organie finansującym i będzie zapewniane z części oświatowej subwencji ogólnej”.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

 

 

Tags:

Mogą Ci się również spodobać

T-X wychodzi z cienia

Koncern Boeing zaprezentował dziennikarzom aktualny status programu odrzutowego samolotu szkolenia zaawansowanego T-X dla US ...

Śmigłowce Bella dla japońskich służb ratowniczych

Władze dwóch japońskich prefektur zamówiły kolejne śmigłowce Bell 412EPI. Maszyny mają trafić do cywilnych ...

Autosany SanCity już w Wojsku Polskim

Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała, że 1. Regionalna Baza Logistyczna z Wałcza odebrała dwa niskopodłogowe ...