Najpotężniejszymi środkami bojowymi dostarczonymi dotąd Ukrainie przez Republikę Włoską są systemy artyleryjskie: wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe M270 systemu MLRS i 155 mm armatohaubice samobieżnie PzH2000, odpowiednio dwa i sześć egzemplarzy. Obydwa systemy artyleryjskie wraz z amunicją były już przedmiotem dostaw innych państw. Włochy przekazały też (czy też przekażą, nie jest to do końca jasne, które dostawy zostały już zrealizowane, a które są dopiero planowane) 20÷30 155 mm haubicoarmat samobieżnych M109L, a także ciągnione haubicoarmaty FH70 tego samego kalibru, kilkadziesiąt gąsienicowych transporterów opancerzonych M113, lekkie opancerzone pojazdy terenowe Iveco Lince, moździerze, broń strzelecką oraz amunicję do wspomnianego uzbrojenia.

Według włoskich mediów, obok militarnych skutków udzielonego wsparcia, istotne są również skutki polityczne. Transfer uzbrojenia, w tym nowoczesnego, ma być jasnym sygnałem dla Kremla, że rząd Włoch popiera w wojnie Ukrainie. Po wyborach i zmianie rządu kurs Rzymu nie musi pozostać bez zmian, choć wydaje się, że premier Giorgia Meloni zachowa dotychczasowe priorytety w polityce wschodniej.