Zgodnie z propozycją, budżet obronny Republiki Francuskiej miałby w 2023 r. osiągnąć wartość 44 mld euro, tj. o 3 mld więcej niż planowano. Wprawdzie już w 2020 r. zakładano pewien wzrost, lecz miał on być nieco skromniejszy.

Francuski minister powołał się przy okazji na słowa prezydenta Emmanuela Macrona wygłoszone podczas salonu Eurosatory 2022 o tym, że Francja „weszła w gospodarkę wojenną", co oznaczać ma konieczność zwiększenia nakładów na bezpieczeństwo państwa i jego sojuszników. Proponowany wzrost ma być przy tym powiązany m.in. z wojną na Ukrainie. Francja udziela bowiem Siłom Zbrojnym Ukrainy znaczącej pomocy materiałowej, choć, co ciekawe, Paryż rzadko chwali się szczegółami (poza może 155 mm armatohaubicami samobieżnymi CAESAR).

Przekazywanie broni i amunicji z zapasów Sił Zbrojnych Republiki Francuskiej oznacza konieczność uzupełnienia zapasów, lub przynajmniej sprawia, że proces zastępowania starszych konstrukcji (m.in. i tak już wycofywanych zestawów przeciwpancernych MILAN) musi zostać przyspieszony. Dofinansowania wymagają również wcześniej planowane wydatki modernizacyjne, jak program pojazdów wojsk lądowych SCORPION czy rozważane zwiększenie zdolności operacyjnych floty o drugą grupę bojową lotniskowca (z nowym lotniskowcem atomowym i kilkoma dużymi okrętami eskortowymi itd.).

Armatohaubica samobieżna CAESAR

Armatohaubica samobieżna CAESAR

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

Według Sébastiena Lecornu, poprawy wymagają m.in. francuskie zdolności z zakresu walki w cyberprzestrzeni, w przestrzeni kosmicznej, lecz także w zakresie wykorzystania platform bezzałogowych.

Wspomniana Komisja Obrony w najbliższych miesiącach planuje zebrać dodatkowe informacje odnośnie tego, na ile prośba o zwiększenie budżetu Ministerstwa Sił Zbrojnych rzeczywiście odzwierciedla potrzeby Sił Zbrojnych Republiki Francuskiej – posłużą temu konsultacje z przedstawicielami sił zbrojnych czy firm produkujących uzbrojenie. Co ciekawe, część posłów do Zgromadzenia Narodowego skrytykowało plan zwiększenia finansowania francuskiego wojska jako... zbyt zachowawczy w stosunku do stale rosnących potrzeb czy wysokiej inflacji – ich zdaniem należy rozważyć jeszcze większe zwiększenie budżetu obronnego.