Sztokholm wspiera militarnie Ukrainę od początku konfliktu, mimo że Szwecja jest państwem neutralnym (choć zapewne niedługo ulegnie to zmianie). Rząd Królestwa Szwecji zatwierdził nowe środki na wsparcie dla Ukrainy, poza zaakceptowanymi w minionych miesiącach przez rząd i parlament (Riksdag). Samodzielna decyzja rządu była możliwa dzięki temu, że kolejne partie pomocy będą pochodziły z nadwyżek Sił Obronnych Królestwa Szwecji (Försvarsmakten). Na razie szwedzkie władze odmawiają podawania szczegółów na temat tego, co otrzymają ukraińscy żołnierze. Zachowanie poufności ma być warunkiem koniecznym do skutecznego przekazania środków walki i amunicji.

Ponadto szwedzki rząd poinformował, że dotychczas przekazał Ukrainie 10 000 granatników przeciwpancernych, 5000 zestawów hełmów i kamizelek kuloodpornych, a także racje żywnościowe oraz wyposażenie saperskie o wartości 500 mln koron szwedzkich. Sztokholm przekazał również 50 mln koron szwedzkich na zapewnienie środków pozwalających na zabezpieczenie terenu skażonego wskutek użycia broni masowego rażenia. To ostatnie wsparcie Ukraina otrzymała za pośrednictwem NATO.