23 kwietnia we włoskich mediach pojawiła się informacja o tym, że rząd Republiki Włoskiej ma podjąć decyzję odnośnie tego, jaką ciężką broń przekaże Siłom Zbrojnym Ukrainy. Na razie lista pozostaje niejawna, ale media włoskie, powołując się na źródła zbliżone do kręgów rządowych, wskazują, że jednym z najważniejszych darów będą 155 mm działa samobieżne. Czy będą to haubicoarmaty M109L czy PzH 2000, tego nie wiadomo. Raczej jednak Rzym przekaże działa starszego typu. Wśród komentatorów pojawiła się liczba 20 haubicoarmat, lecz to póki co spekulacje. Rozważane ma być też przekazanie: transporterów opancerzonych rodziny M113, samobieżnych dział przeciwlotniczych SIDAM 25 (także na zmodyfikowanym podwoziu M113) i pojazdów patrolowych Iveco LMV.

Następnego dnia pojawiła się informacja o ostateczne decyzji o przekazaniu przez Wielką Brytanię zapowiadanych od dawna 20 haubicoarmat samobieżnych AS-90. Według brytyjskich mediów miałyby one trafić najpierw do Polski, gdzie ukraińscy artylerzyści przeszliby niezbędne szkolenie. Poza samymi działami Ukraińcy mieliby otrzymać 45 000 kompletów 155 mm odłamkowo-burzącej amunicji artyleryjskiej. Tym samym Ukraina może wkrótce dysponować nawet ok. 200 systemami artyleryjskimi kal. 155 mm, zarówno ciągnionymi, jak i samobieżnymi. Ponadto Ukraina miała otrzymać również systemy artyleryjskie (rakietowe i lufowe) we „wschodnich" kalibrach.

Również 24 kwietnia w mediach opublikowano informację o przekazaniu przez Republikę Federalną Niemiec 100 zestawów do transportu czołgów SaZgM 70t/SLT 2 Mammut. Każdy składa się z ciężkiego ciągnika siodłowego RMMV HX81 SaZgM Elefant 2 w układzie 8×8 i przyczepy niskopodwoziowej o ładowności 70 ton. Całkowita masa zestawu z ładunkiem może sięgnąć 130 ton. Oprócz tego Berlin ma przekazać Siłom Zbrojnym Ukrainy pewną liczbę samochodów patrolowych i ciężarowych.