Głównym jej zadaniem miałoby być zapewnienie bezpieczeństwa Północnej Drogi Morskiej i wybrzeża Arktyki w obszarze odpowiedzialności rosyjskich flot – Północnej i Oceanu Spokojnego.

W Rosji może powstać nowy związek operacyjny Wojenno-Morskogo Fota – Flota Arktyczna. Jej utworzenie jest rozważane dla zapewnienia bezpieczeństwa Północnej Drogi Morskiej, ważnej morskiej arterii handlowej, łączącej Daleki Wschód z Europą Północną. Ocieplanie się klimatu sprawia, że jej eksploatacja jest łatwiejsza i tańsza, co z koeli stanowi atrakcyjną alternatywę dla konwencjonalnej trasy ‒ przez Ocean Indyjski, Kanał Sueski i Morze Śródziemne, która jest znacznie dłuższa, a na dodatek na niektórych odcinkach zagrożona atakami piratów. Ponadto rejon Arktyki ma rosnące znaczenie gospodarcze, związane z eksploracją bogatych złóż surowców. Utworzenie Floty Arktycznej pozwoli flotom Północnej i Oceanu Spokojnego skupić się na realizowaniu misji bojowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Zakłada się, że infrastruktura do funkcjonowania nowego związku operacyjnego zostanie wydzielona z flot Północnej i Oceanu Spokojnego. Z czasem będzie ona uzupełniona o okręty i sprzęt specjalny do operowania w Arktyce.

Czytaj więcej

Rosjanie ćwiczą „defensywny desant” w Arktyce

Rosja od pewnego czasu inwestuje w sprzęt wojskowy, potrzebny do działań w Arktyce. Dotyczy to zarówno wozów bojowych, pojazdów, wyposażenia indywidualnego żołnierzy, jak też okrętów. W Sankt Petersburgu trwa budowa dla WMF pary pierwszych patrolowców arktycznych projektu 23550 Arktika. Prototypowego Iwana Papanina zwodowano 25 października 2019 r., zaś stępkę pierwszego seryjnego Nikołaja Zubowa położono 27 listopada 2019 r. Na bazie tego projektu powstanie też wariant dla Straży Wybrzeża 23500 Jermak.

Marynarka Wojenna FR jest samodzielnym rodzajem Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i składa się ze związków operacyjnych i strategicznych: Floty Bałtyckiej, Floty Oceanu Spokojnego, Floty Czarnomorskiej i Flotylli Kaspijskiej. Status związku operacyjno-strategicznego miała Flota Północna, ale od 1 stycznia 2021 r. jest to związek strategiczno-terytorialny Sił Zbrojnych FR, realizujący zadania okręgu wojskowego. Odrębnymi oddziałami rosyjskiej marynarki wojennej są: lotnictwo morskie, piechota morska oraz oddziały rakietowe i artyleryjskie przybrzeżne.