Informację taką przekazał przewodniczący Komisji Obrony Andriej Kartapołow. Przy czym w przypadku 2022 r. chodzi o konkretny budżet, zaś jeśli chodzi o lata 2023–2024, o projekty planowanych wydatków. Szczegóły były omawiane i negocjowane na posiedzeniu Komisji Obrony przez zasiadających w niej rosyjskich deputowanych, a także przez przedstawicieli ministerstw Obrony i Finansów Federacji Rosyjskiej.

Komisja zarekomendowała Dumie przyjęcie projektu w pierwszym czytaniu. Ostatecznie w federalnym budżecie państwowym w sekcji „Obrona Narodowa” przewidziano w latach podatkowych 2022–2024 wydatki na łącznie ponad 10,878 bln rubli (ok. 131,4 mld euro), w tym w 2022 r. ma to być 3 510 19 600 000 rubli (42,4 mld euro), w 2023 r. 3 557 223 300 00 rubli (42,96 mld euro), a w 2024 r. 3 811 777 500 000 rubli (46,04 mld euro). Tym samym budżet obrony stanowiłby 14,8 proc. wszystkich wydatków budżetowych w 2022 r., 14,5 proc. w 2023 r. i 15,2 proc. w 2024 r. Dla porównania w 2021 r. było to 14,4 proc.

W rosyjskich mediach można znaleźć niektóre pozycje w zgłoszonym budżecie. I tak na system uzbrojenia jądrowego (niekoniecznie oznacza to wydatki wyłącznie na Strategiczne Wojska Rakietowe) w latach 2022–2023 przewidziano ok. 49 mld rubli rocznie (wzrost o 7,1 proc.), a w 2024 r. ok. 56 mld rubli (wzrost o 14 proc. liczony rok do roku). Na stymulowanie (nie chodzi o pożyczki czy restrukturyzacje zadłużenie, które są liczone oddzielnie) rozwoju przemysłu zbrojeniowego w latach 2022–2024 corocznie ma być wydawane ok. 5 mld rubli. Na pozycję budżetową „Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej” ma być przeznaczone w 2022 r. 1067,3 mld rubli, w 2023 r. 1110,6 mld rubli, a w 2024 r. 1143,7 mld rubli. Inną interesującą pozycją są zwiększane nakłady na liczbę oficerów i żołnierzy kontraktowych, i tak w 2022 r. wydatki na ten cel mają zwiększyć się o 28 443 mln rubli , w 2023 r. o 44 405,7 mln rubli, a w 2024 r. o ponad 1794,3 mln rubli.