W opublikowanej krótkiej informacji prasowej czytamy także, że do czasu powołania nowego prezesa zarządu, rada nadzorcza spółki powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Sewerynowi Figurskiemu, członkowi zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom.

Seweryn Figurski to absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego. Ukończył liczne szkolenia w obszarze handlu, marketingu i zarządzania. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży zbrojeniowej m.in. w międzynarodowym handlu uzbrojeniem oraz kompetencje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej skoncentrowanej na wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami przeznaczonymi do celów wojskowych lub policyjnych.

W latach 2003-2012 zarządzał działaniami z zakresu handlu i marketingu w Zakładach Produkcji Specjalnej. Od 2012 do 2013 piastował stanowisko szefa biura sprzedaży i zaopatrzenia w Bumar Amunicja.

Od 2013 roku zatrudniony w Fabryce Broni „Łucznik” – Radom, gdzie od 2014 roku kierował działaniami w obszarze handlu i marketingu. W latach 2020-2021 roku pełnił funkcję dyrektora handlowego, a od 5 maja 2021 członka Zarządu Fabryki Broni "Łucznik" - Radom.