Jak czytamy w opublikowanym komunikacie, do Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej powołano pięciu nowych członków. Są to Jakub Goździkowski, Tomasz Kołodziej, Artur Kołosowski, Zbigniew Leciejewski oraz Tomasz Siemiątkowski.

Walne Zgromadzenie nie podjęło decyzji na temat zmian w samym zarządzie spółki. To oznacza, że u sterów Polskiej Grupy Zbrojeniowej pozostaje Sebastian Chwałek.