Umowę zawarto 8 grudnia i ma wartość 226,7 mln zł brutto. Oferta Elbitu została wybrana w ramach postępowania przetargowego, które zostało uruchomione w sierpniu 2020 r. Agencja Uzbrojenia dokonała wyboru spośród dwóch ofert, które wpłynęły do zamawiającego we wrześniu br.

Wartość zwycięskiej oferty mieściła się w, założonym na 320 mln zlotych brutto, budżecie. Dostawa ma zostać zrealizowana do 28 miesięcy od daty podpisania umowy, a okres gwarancji obejmuje 55 miesięcy. System ma składać się z czterech symulatorów z opcją na jedno dodatkowe urządzenie.

Obecnie w Siłach Powietrznych eksploatowane są symulatory F-16C/D Block 52+ dostarczone w ramach międzyrządowej umowy Foreign Militarty Sales programu Peace Sky przed ponad 15 laty. Zgodnie z informacjami z ubiegłego roku, nie były przez cały okres użycia modernizowane ‒ są zużyte i pilnie potrzebowały usprawnień, aby mogły efektywnie służyć do dalszego procesu szkolenia i treningu pilotów przez 20 kolejnych lat.