W ciągu najbliższych dni rada nadzorcza HSW ma podjąć decyzję odnośnie przyjęcia rezygnacji i procedury wyboru nowego prezesa zarządu.

Bartłomiej Zając kierował Hutą Stalowa Wola od grudnia 2018 r. Z wykształcenia inżynier, absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, związany był z przedsiębiorstwem od 2007 r., kiedy rozpoczął w nim pracę jako konstruktor. W 2015 r. wyznaczono go na stanowisko dyrektora rozwoju, zaś w lipcu 2017 r. objął funkcję członka zarządu HSW. Jako inżynier odpowiedzialny był m.in. za projekty, realizację i wprowadzenie do uzbrojenia Sił Zbrojnych RP 120 mm samobieżnego moździerza Rak i 155 mm samobieżnej armatohaubicy Krab. Aktywnie uczestniczył w procesie negocjacyjnym umowy na dostawę czterech dywizjonowych modułów ogniowych Regina z armatohaubicami Krab, zawartego w grudniu 2016 r. – jednego z największych kontraktów w historii polskiego przemysłu obronnego.

Jako manager, brał aktywny udział w zmianach strukturalnych i organizacyjnych HSW, odpowiedzialny był za rozbudowę potencjału technologiczno-rozwojowego spółki, w tym realizację projektów rozwojowych, m.in.: zdalnie sterowanego systemu wieżowego 30 mm (ZSSW-30), nowego bojowego pływającego wozu piechoty (NBPWP) Borsuk. Odpowiadał za zakończony sukcesem projekt pozyskania, integracji i polonizacji armatohaubicy Krab produkowanej obecnie w Hucie Stalowa Wola dla SZ RP i Sił Zbrojnych Ukrainy.