Odwiedzający Eurosatory 2022 mogą zobaczyć wystawiony przez francuskie Wojska Lądowe (Armée de Terre) czołg AMX-56 Leclerc właśnie „odmłodzony/odnowiony" (rénové) w ramach programu SCORPION (Synergie du COntact Renforcée par la Polyvalence et l'InfovalorisatiON – synergia połączenia wzmocniona wszechstronnością i oceną informacji). W rezultacie w przypadku czołgu Leclerc rénové mamy do czynienia z wozem o masie bojowej 63 t. Jego uzbrojenie składa się ze 120 mm armaty gładkolufowej o długości lufy 51 kalibrów, współosiowego wkm 12,7 mm i km 7,62 mm w zdalnie sterowanym stanowisku uzbrojenia zamontowanym przy włazie dowódcy czołgu. Liczebność załogi nie zmieniła się i wynosi trzy osoby: dowódca, działonowy i kierowca. Leclerc rénové ma zmodernizowany system kierowania ogniem z dodaną możliwością strzelania pociskami odłamkowo-burzącymi z programowalnym zapalnikiem.

Duże zmiany objęły wyposażenie elektroniczne czołgu, włączające go w sieciocentryczny „ekosystem" SCORPION-a. Chodzi o system zarządzania polem walki SICS (SCORPION Combat Information System) i cyfrowe radiostacje szerokopasmowego programowalnego systemu łączności Contact (jego komercyjna eksportowa wersja to SYNAPS). SICS i Contact dostarcza spółka Thales. SICS na czołgach Leclerc rénové to konfiguracja szczebla GTIA (groupement tactique interarmes, od brygady w dół, w tym konkretnym przypadku najwyraźniej chodzi o szczebel batalionu). W przypadku zwiększenia stopnia opancerzenia wiadomo o wzmocnionych osłonach przeciwminowych, w oczy rzucają się dodatkowe segmentowe osłony boków podwozia i ażurowe ekrany jego tylnej części. Nie ma informacji, czy ingerowano w kompozycję opancerzenia wielowarstwowego innych części kadłuba.

Program modernizacji technicznej armii francuskiej na lata 2019-2025 przewiduje, że do 2025 r. wyremontowane i doprowadzone do nowego standardu zostaną 122 czołgi Leclerc (zgodnie z planem dostawa pierwszych egzemplarzy miała mieć miejsce w 2020 r.), a następnie 78 w ciągu kolejnych pięciu lat. Łącznie więc w 2030 r. Francja ma mieć 200 zmodernizowanych wozów Leclerc rénové. Program SCORPION ma pozwolić na zachowanie przez zmodernizowane czołgi wysokiego stopnia nowoczesności i skuteczności bojowej na polu walki do około 2040 r.