Środki bojowe mogą być używane zarówno samodzielnie, jak i w postaci roju, w zależności od taktyki. Amunicja krążąca Warmate jest w stu procentach zaprojektowana i produkowana w Polsce przez spółki GRUPY WB.

Grudniowa dostawa finalizuje kolejną umowę na system uderzeniowy Warmate.

Efektem doskonałej oceny polskiej amunicji krążącej i sumiennej realizacji kontraktów eksportowych są dalsze zamówienia dla GRUPY WB. W przyszłym roku do nowych i obecnych użytkowników systemu trafi, zgodnie z podpisanymi umowami, kolejnych kilkaset sztuk amunicji krążącej.

13 stycznia 2021 r. amunicja krążąca, dostarczona przez Grupę WB, została przyjęta do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Była to perspektywiczna decyzja, bowiem otwarła drogę do swobodnej i nieograniczonej implementacji tego środka bojowego.

Amunicja krążąca trafiła do Wojska Polskiego pod nazwą Inteligentny System do Rażenia Celów Warmate 1. Wprowadzenie pozwala na odrobienie opóźnień w kompletowaniu pododdziałów w nowoczesny system uderzeniowy, określa także procedury użycia tego środka bojowego i zasady szkolenia obsług.

Warmate

Warmate

materiały prasowe