Z informacji OBWE wynika, że jest sprzęt sowiecki/rosyjski będący na wyposażeniu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Materiał zebrano podczas obserwacji realizowanej przez bezzałogowe statki powietrzne w ramach Specjalnej Misji Monitorującej (Special Monitoring Mission). W jej ramach, od 2014 r., trwa obserwacja w rejonie linii frontu na wschodzie Ukrainy.

Czytaj także: Rosja: nowy sprzęt w armii

Ujawniony materiał, w ocenie Kijowa, stanowi kolejny pakiet dowodów na obecność Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terenach Ukrainy zajętych przez siły tzw. prorosyjskich separatystów. Tym samym dowodzi on, że strona rosyjska nie przestrzega porozumień mińskich. Poniżej publikujemy wybrane zdjęcia pochodzące z materiałów OBWE wraz z krótkimi adnotacjami.