Zamówienie dotyczy mostu o nośności MLC-70 dla pojazdów gąsienicowych i MLC110 dla kołowych.

Projekt ma być realizowany na drodze negocjacji z podmiotami, które zostaną zakwalifikowane do postępowania – zamawiający zakłada udział maksymalnie trzech wykonawców.  Zainteresowani mają czas na składanie wniosków o udziale w postępowaniu do 8 stycznia 2020 r.

W ramach zamówienia wykonawca, w oparciu o dokumentację techniczną na wykonanie partii próbnej,
z wykorzystaniem istniejącego prototypu MS-40 (opracowanego w ramach zakończonej pracy rozwojowej) i przy uwzględnieniu zaleceń z jego badań kwalifikacyjnych, wykona pierwszy komplet mostu składanego MS-40 oraz opracuje projekt dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej. Następnie, opierając się na uzgodnionym projekcie powyższej dokumentacji, przeprowadzi komisyjne badania zdawczo-odbiorcze pierwszego kompletu MS-40 i bazując na ich wynikach wykona drugi komplet mostu MS-40 i przeprowadzi jego badania zdawczo-odbiorcze. Ich wyniki będą bazą do opracowania ostatecznej dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej.

Celem projektu jest kontynuacja procesu rozwoju mostu MS-40 Daglezja-S, powstającego w gliwickim Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych. Pojedynczy zestaw MS-40 składa się z: samobieżnego układacza. czterech pojazdów transportowych z naczepami, przęsła i wyposażenia do jego montażu.

Plan zakupu nowego typu mostu składanego to wynik potrzeb Wojsk Inżynieryjnych, które muszą pilnie przeprowadzić wymianę generacyjną posiadanego sprzętu, w tym mostów pozwalających na pokonywanie przeszkód o szerokości do 40 metrów. W ostatnich latach Inspektorat Uzbrojenia zamawia w OBRUM seryjne mosty towarzyszące MS-20 Daglezja, sukcesywnie dostarczane od 2012 r., które pozwalają na pokonywanie przeszkód o szerokości do 20 m.