Umowa została zawarta 24 października i ma wartość 29 mln złotych netto. Na jej mocy producent dostarczy 18 RKT ‒ 12 w 2020 r., a pozostałe rok później. Zostaną zamontowane na ciężarówkach Jelcz 442.32, obecnie standardowym nośniku tego typu zabudów specjalnych w Siłach Zbrojnych RP.

Zamówienie zrealizowano w trybie negocjacji z wybranym oferentem. Ma to związek z faktem, że WZŁ nr 1 jest właścicielem dokumentacji technicznej do produkcji  RKT, które powstają poprzez modernizację polowych kancelarii kryptograficznych dostarczonych wcześniej do jednostek. RKT mają być używane do przetwarzania informacji niejawnych o do klauzulach: „Ściśle Tajne”, „NATO Secret” i „UE Top Secret”.