Umowa ma wartość 145,9 mln dol. i dotyczy konwersji 11 śmigłowców, a także dostawę symulatora do szkolenia załóg. Całość prac ma zostać zrealizowana w zakładach Boeinga w Mesa w Arizonie, gdzie mieści się centrum montażu finalnego AH-64. Dostawa zakontraktowanego sprzętu zakończyć się ma pod koniec marca 2024 r.

Czytaj także: Pierwsze Guardiany dotarły do Indii

Holandia zdecydowała się na podpisanie międzyrządowej umowy LoA w ramach FMS w sprawie przebudowy AH-64D Apache do standardu AH-64E Apache Guardian we wrześniu 2018 r.

Termin realizacji prac ustalono ustalono na koniec 2025 r. Program ma objąć wszystkie pozostających w eksploatacji 28 śmigłowców. Holandia będzie drugim europejskim użytkownikiem śmigłowców tej wersji.

Holendrzy w latach 90. zaku­pili 30 śmi­głow­ców AH-64D Apache, które były inten­syw­nie eks­plo­ato­wane w kraju i podczas ope­ra­cji sojusz­ni­czych na całym świe­cie. Jedną maszynę utra­cono w 2004 r. w Afganistanie, a drugą w 2015 r. w Mali.

Czytaj także: Katar zwiększy flotę Guardianów