Procedurę uruchomiono pod koniec maja. Wstępne szacunki wskazywały, że wartość kontraktu może wynieść nawet 3 mln zł netto. Niestety, do 6 sierpnia, kiedy upływał termin składania ofert, nie złożono żadnej niepodlegającej odrzuceniu.

Czytaj także: Kraby wzmocniły lubuską artylerię

Obok ceny ważnym elementem był termin realizacji zlecenia. Zamawiający wymagał, aby usługa została wykonana do końca listopada tego roku.

Prowadzący postępowanie nie ujawnił szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stąd brak informacji dotyczących uszkodzeń działa.

Armatohaubice Krab użytkowane są w Siłach Zbrojnych RP przez 11. Mazurski Pułk Artylerii oraz 5. Lubuski Pułk Artylerii z Sulechowa. Pierwszy z wymienionych dysponuje wdrożeniowym dywizjonem ogniowym, na który składają się się 24 Kraby. Drugi, gdzie dostawy rozpoczęły się w bieżącym roku, dysponuje dwoma bateriami z 16 działami.

Czytaj także: Kraby ruszyły do jednostki