Obydwoje polityków oświadczyli, że „członkostwo w NATO wzmocniłoby bezpieczeństwo Finlandii" a ponadto „jako członek NATO Finlandia wzmocniłaby cały Sojusz". Prezydent i premier Finlandii przekonują, że „Finlandia musi bezzwłocznie wystąpić o członkostwo w NATO". Według nich „stosowne polityczne kroki potrzebne do formalnego podjęcia tej decyzji zostaną podjęte w ciągu kilku najbliższych dni". W oświadczeniu poinformowano także, że stosowne dyskusje i konsultacje na temat dołączenia neutralnej dotychczas Finlandii do NATO trwały przez kilka tygodni. Wynikało to z przeprowadzenia niezbędnej kampanii informacyjnej i przeprowadzenia badań opinii publicznej, a także z konieczności przeprowadzenia konsultacji międzynarodowych, szczególnie z członkami NATO oraz sąsiednim Królestwem Szwecji.

Jeśli chodzi o to ostatnie państwo, szwedzkie media donoszą, że już w poniedziałek 16 maja rząd szwedzki zorganizuje specjalne posiedzenie poświęcone dyskusji dotyczącej członkostwa w NATO. Szwedzkie media spekulują, że już podczas tego posiedzenia zapaść ma decyzja o złożeniu formalnego wniosku w sprawie dołączenia Królestwa Szwecji do NATO. Tym samym pozycja NATO nad Bałtykiem ulegnie znaczącemu wzmocnieniu. Warto nadmienić, że zmiana dotychczasowej neutralnej polityki Helsinek i Sztokholmu wynika z agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej, a w ostatnich miesiącach stosunek do przystąpienia obydwu państw do NATO zmienił się z raczej niechętnego (obydwa państwa tradycyjnie pozostają neutralne, przynajmniej formalnie) na pozytywny. Rządy Finlandii i Szwecji konsultowały się ze sobą w tej sprawie i kilkukrotnie zapowiadały koordynację terminu składania formalnych wniosków w sprawie przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego.