Jest to kolejny ważny krok w dążeniu Australii do budowy okrętów podwodnych o napędzie atomowym, mający związek z zawartym trójprzymierzem AUKUS, i decyzją o zasileniu Royal Australian Navy okrętami podwodnymi z napędem jądrowym.

Minister obrony Australii Peter Dutton, powiedział, że umowa posunie naprzód konsultacje, pozwalając Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym na wymianę poufnych i niejawnych informacji o morskich napędach jądrowych z krajem trzecim. Umowa wesprze Australię w zakończeniu 18-miesięcznego intensywnego i kompleksowego badania wymagań dotyczących dostaw okrętów podwodnych o napędzie atomowym – stwierdził Dutton. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone będą mogły dzielić się z Australią informacjami o morskich napędach jądrowych, czego nie mogą czynić z żadnym innym krajem, w celu określenia optymalnej ścieżki pozyskiwania atomowych okrętów podwodnych do działania przez Royal Australian Navy. Dzięki dostępowi do informacji dostarczanych przez niniejszą umowę, w połączeniu z dziesięcioleciami doświadczeń naszych partnerów z Wielkiej Brytanii i USA w dziedzinie morskiej energii jądrowej, Australia będzie również pozycjonowana jako odpowiedzialny i niezawodny zarządca tej technologii.

Czytaj więcej

Na razie nie wiadomo, jaki projekt atomowego okrętu podwodnego będzie podstawą do skonstruowania jed
Francuzi bez kontraktu stulecia. Australia zrywa umowę

Porozumienie zapewni również australijskiemu personelowi mechanizm dostępu do bezcennych szkoleń i edukacji od ich odpowiedników z Wielkiej Brytanii i USA, niezbędnych do nauki bezpiecznego oraz efektywnego budowania, obsługi i wspierania okrętów podwodnych z napędem jądrowym. Co ważne, umowa jest zgodna z międzynarodowymi zobowiązaniami Australii, m.in. wynikającymi z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Australia nie zamierza jej pozyskać. Okręty podwodne będą uzbrojone wyłącznie konwencjonalnie. Umowa pozwala jedynie na udostępnianie informacji o morskich napędach jądrowych. W jej ramach nie można przekazywać żadnego sprzętu jądrowego.

Minister Dutton podkreślił również znaczenie umowy dla ram regulacyjnych Australii. Pomoże on Australii rozwinąć niezbędne umiejętności i wiedzę, aby stworzyć światowej klasy reżim regulacyjny i bezpieczeństwa wymagany do bezpiecznej eksploatacji morskiego napędu jądrowego – powiedział. Dziękuję naszym partnerom z AUKUS za ich zaangażowanie w szybkie zawarcie tego kluczowego porozumienia, które zapewnia stały postęp w realizacji naszych ambicji dotyczących okrętów podwodnych z napędem jądrowym i naszych wspólnych wysiłków na rzecz zapewnienia stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu Indo-Pacyfiku oraz braku przymusu.

Umowa została jednocześnie przedłożona w parlamencie australijskim do rozpatrzenia przez Wspólny Stały Komitet ds. Traktatów. Umowa podlega również krajowym procesom legislacyjnym w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.