Amerykanie ostrzegą Warszawę przed zagrożeniami z nieba

Amerykanie dostarczą Polsce informacji o nadzwyczajnych zdarzeniach w kosmosie: zderzeniach satelitów, awariach czy niekontrolowanym wejściu w atmosferę obiektów lub ich fragmentów, czyli kosmicznych śmieci.

Publikacja: 15.04.2019 10:47

AdobeStock

AdobeStock

Foto: AdobeStock

Ostrzeżenia o potencjalnie groźnych technicznych incydentach będzie przekazywać Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK) i polskim władzom 18. Eskadra Kontroli Dowództwa Kosmicznego Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (Air Force Space Command’s 18th Space Control Squadron – USSTRATCOM).

PAK podpisała z Dowództwem Strategicznym USA (USSTRATCOM) porozumienie o wymianie danych dotyczących zdarzeń w kosmosie (SSA). Dzięki umowie podpisanej przez Michała Szaniawskiego, p.o. Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej i admirała Richarda Corrella, Dyrektora ds. Planów i Polityki USSTRATCOM, Polska uzyska dostęp do danych i usług związanych ze świadomością sytuacyjną w kosmosie.

Ściśle tajne informacje militarne

Dane o nadzwyczajnych zdarzeniach (SSA – Space Situational Awareness) są istotne dla zabezpieczenia systemów satelitarnych przed zagrożeniami, które mają źródło w środowisku kosmicznym. Odgrywają one kluczową rolę m.in. w zapewnieniu bezpieczeństwa kosztownej infrastruktury działającej w przestrzeni pozaziemskiej – Międzynarodowej Stacji Kosmicznej czy prawie 2 tysięcy czynnych satelitów obserwacyjnych, nawigacyjnych i telekomunikacyjnych, które każdego dnia dostarczają informacji i utrzymują sieć łączności wykorzystywaną na całym świecie.

Warto wiedzieć, że zadania USSTRATCOM obejmują także obowiązki militarne dotyczące strategicznego odstraszania, operacji nuklearnych i kosmicznych, jak również rażenie w wymiarze globalnym, obronę przeciwrakietową oraz analizy wraz z wskazywaniem i klasyfikacją potencjalnych celów.

Ochrona przyszłej infrastruktury

– Budowa i uruchomienie krajowego systemu świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej jest jednym z zadań wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej, przyjętej przez rząd w 2017 roku – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

– Zawarte porozumienie ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania krajowego systemu. Mowa tu o wymiarze strategicznym wynikającym ze współpracy pomiędzy PAK a Dowództwem Strategicznym Stanów Zjednoczonych – to ochrona przyszłej narodowej infrastruktury satelitarnej, jak również bezpieczeństwo statków powietrznych, naziemnej infrastruktury krytycznej, aż w końcu bezpieczeństwo obywateli. Porozumienie ma także znaczenie technologiczne dla polskiego sektora kosmicznego. Wpłynie na rozwój infrastruktury monitorowania obiektów w przestrzeni kosmicznej, czyli wszelkiego rodzaju systemów sensorów, jak również analiz i przetwarzania danych obserwacyjnych – twierdzi szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii.

Europa też śledzi kosmos

Od maja 2018 r. działa już w kraju specjalny zespół analizujący zagrożenia z nieba i budujący „kosmiczną” świadomość sytuacyjną krajowych instytucji. Dzięki jego staraniom w grudniu 2018 r. Polska dołączyła do europejskiego konsorcjum SST (Space Surveillance and Tracking – Obserwacja i Śledzenie Obiektów Kosmicznych), którego zadaniem jest obserwacja i analiza zagrożeń kosmicznych dla Europy.

– Podpisanie porozumienia z USSTRATCOM otwiera drogę do nawiązania szerszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie świadomości sytuacyjnej w kosmosie – mówi Michał Szaniawski, p.o. Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.

Z danych SSA, dostarczanych na mocy porozumień z USSTRATCOM, korzystają już m.in.: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) a także  18 krajów najbardziej aktywnych w przemyśle kosmicznym (m.in.: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Kanada, Izrael, Belgia, Japonia) oraz ponad 74 operatorów i właścicieli satelitów komercyjnych.

– Nasze porozumienie rozszerza istniejącą, intensywną polsko-amerykańską współpracę wojskową i partnerstwo ekonomiczne na nową domenę – mówi admirał Richard Correll. – Porozumienia tej natury, podpisywane przez reprezentantów odpowiedzialnych państw, stanowią fundament dla budowania norm wspierających pokojowe wykorzystanie przestrzeni kosmicznej – dodaje dyrektor ds. planów i polityki Dowództwa Strategicznego Stanów Zjednoczonych.

Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego