Bazą do zawarcia kontraktu była umowa ramowa z firmą Hanwha Defense, zawarta 19 października i dotycząca 288 modułów wyrzutni K239 oraz amunicji i transferu technologii serwisu oraz – w dalszym etapie – produkcji elementów południowokoreańskiego systemu.

Przedmiotem zawartej 4 listopada pierwszej umowy wykonawczej jest dostawa 218 modułów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych K239 wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym, zapasem amunicji, obejmującym kilkanaście tysięcy pocisków precyzyjnego rażenia kalibru 239 mm (zasięg 80 km) oraz 600 mm (zasięg 290 km) i wsparciem technicznym producenta. Wartość umowy wynosi 3,55 mld dolarów netto. Dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2023-2027, a przekazanie pierwszych 18 wyrzutni K239 ma nastąpić w przyszłym roku. Już w ich przypadku moduły wyrzutni zostaną zamontowane na polskich podwoziach Jelcz rodziny P882 w układzie 8×8, wyposażone w standardowe środki łączności oraz Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem (ZZKO) TOPAZ. Harmonogram dostaw pierwszej partii został ustalony w taki sposób, aby pierwszy dywizjon Wojsk Rakietowych i Artylerii wyposażony w system K239 osiągnął podstawową gotowość bojową przed końcem 2023 r.

Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdza swym podpisem pierwszą umowę wy

Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdza swym podpisem pierwszą umowę wykonawczą na zakup systemu rakietowego K239 4 listopada br.

MON

Można na razie spekulować, czy wyrzutnie pierwszego dywizjonu przejdą proces integracji z polskimi podwoziami i wyposażeniem w Polsce, czy też na terenie Republiki Korei. W każdym razie proces ten w przypadku większości z zamówionych wyrzutni (200?) będzie prowadzony w Polsce.

Zawarty w umowie pakiet szkoleniowy przewiduje szkolenie polskiego personelu zarówno na terenie Republiki Korei, jak i Polski, natomiast pakiet logistyczny obejmuje m.in. urządzenia diagnostyczne i zapas części zamiennych. Wykonawca zapewni również wsparcie serwisowe na terenie Polski od chwili przybycia pierwszych wyrzutni. Jak konkluduje komunikat Agencji Uzbrojenia: Przyjęty sposób kontraktowania umów wykonawczych związany jest z realizacją całego projektu, obejmującego pozyskanie łącznie 288 modułów wyrzutni K239, z podziałem na etapy, co jest związane również z przewidzianym, szerokim zakresem transferu technologii oraz ustanowieniem potencjału przemysłowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwoli to na optymalne zarządzanie całym programem, a w szczególności umożliwi szybkie osiągnięcie, już w pierwszym etapie, wymaganych przez Siły Zbrojne RP zdolności operacyjnych poprzez zasilenie nowoczesnym sprzętem wojskowym.

Wizja wyrzutni K239 z modułem wyrzutni zamontowanym na polskim podwoziu Jelcz serii P882.

Wizja wyrzutni K239 z modułem wyrzutni zamontowanym na polskim podwoziu Jelcz serii P882.

Agencja Uzbrojenia