Pierwsza partia przekazanego sprzętu objęła siedem czołgów i dwa pojazdy wsparcia. Przekroczyły one polską granicę rankiem 18 lipca.

Łącznie strona amerykańska wypożyczy Polsce 28 czołgów M1A2 SEPv2, które posłużą do szkolenia polskich załóg i techników do momentu rozpoczęcia przejmowania wozów docelowej wersji M1A2 SEPv3, zamówionych na mocy umowy LOA z 5 kwietnia 2022 r. Dostawy wspomnianych wozów mają zostać zrealizowane w latach 2025-2026 (być może zostaną one przyspieszone, a pierwsze Abramsy SEPv3 trafią do Polski pod koniec 2024 r.).

Wozy szkolne będą intensywnie wykorzystywane przez Akademię Abrams, zorganizowaną przez CSWL w Poznaniu i zlokalizowaną w obiektach w podpoznańskim Biedrusku. Ma ona zainaugurować swą działalność 25 lipca. Kompletem 28 czołgów szkolnych ma ona dysponować pod koniec sierpnia.

W pierwszej kolejności Abramsy M1A2SEPv3 posłużą do szkolenia załóg i techników 116 Abramsów starszej wersji, zapewne M1A1SA/FEP. Te wozy mają zostać przekazane Polsce w latach 2023-2024 z zasobów US Army, zapewne w ramach programu Excess Defense Articles (EDA), jako rekompensata za ok. 240 czołgów rodziny T-72 przekazanych dotąd przez Polskę Ukrainie.

Pojawiają się także niepotwierdzone informacje o planach przekazania SZU także wozów PT-91 Twardy. Wskazują na to informacje przekazane przez wicepremiera i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka podczas jednego z wywiadów prasowych, że strona polska poniesie jedynie koszty ich rozkonserwowania, niezbędnych napraw i remontów oraz pakietu logistycznego. Minister Błaszczak nie wyklucza, że w przyszłości czołgi te zostaną zmodernizowane do standardu wersji SEPv3 lub nawet nowszej (SEPv4?).