Zgodnie z upublicznionymi informacjami, umowa ma wartość ok. 1,7 mln złotych brutto i jest wynikiem postępowania przetargowego, które zostało ogłoszone przez zamawiającego w maju 2022 r. Umowa stanowi kontynuację procesu montażu na jednostkach projektu 207 pojazdów typu Ukwiał i Głuptak, zapoczątkowanego w roku 2021 przez Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (STM IWsp SZ), kiedy podobne prace zostały zrealizowane na trałowcu ORP Drużno (641). W ramach umowy ORP Drużno został wówczas doposażony w pojazd Ukwiał pochodzący z jednego z niszczycieli min projektu 206FM i system obrony przeciwminowej (OPM) Głuptak, który był dostawą armatorską zamawiającego. Dodatkowo, w ramach powyższych prac, przygotowano do montażu także bliźniaczy ORP Hańcza.

Zawarta umowa wpisuje się w realizację „Koncepcji rozwoju sił OPM" na polskim wybrzeżu. Dzięki temu kontraktowi 12. Woliński Dywizjon Trałowców zyska dodatkowe możliwości wykrywania, identyfikacji i niszczenia obiektów minopodobnych, którymi dotychczas dysponował jedynie 13. Dywizjon Trałowców z Gdyni. Jednocześnie będzie to miało także pozytywny wpływ na szkolenie operatorów systemów OPM, co może okazać się cenne w przyszłości po dostarczeniu kolejnych trzech niszczycieli min typu Kormoran II dla Marynarki Wojennej RP.

Dzięki tym działaniom, przez najbliższe lata, okręty te będą mogły stanowić ważne uzupełnienie potencjału sześciu Kormoranów.

Kmdr Wojciech Sikorski – Szef STM IWsp SZ – instytucji dzięki której realizacja zadania jest możliwa stwierdził: „Naprawę główną systemu głębinowego Ukwiał wraz z jego montażem na kolejnym trałowcu typu 207 realizujemy na wniosek Instytucji Eksperckiej (dawniej gestora) tj. Zarządu Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jestem głęboko przekonany, że przedmiotowe przedsięwzięcie znacząco wzmocni potencjał Marynarki Wojennej, a tym samym Sił Zbrojnych, w obszarze obrony przeciwminowej prowadzonej na naszych akwenach morskich.

W przyszłości planujemy zrealizować podobne przedsięwzięcia podczas zlecanych przez Organ Logistyczny napraw planowych trałowców lub ich modyfikacji."