Dużą ciekawostką zawartą w odpowiedzi jest wskazanie na możliwość realizacji programu Czapla. Byłoby to kolejne przedsięwzięcie modernizacyjne związanego z podstawowymi rodzajami okrętów bojowych Marynarki Wojennej.

Czytaj także: Znaki zapytania w planie modernizacji

W odpowiedzi na interpelację sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz napisał.

„Harmonogram dostaw okrętów MIECZNIK zostanie określony w efekcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast uruchomienie fazy realizacyjnej dla zadania dotyczącego pozyskania okrętów CZAPLA zostanie skorelowane z terminami określonymi w PMT.”

Może to oznaczać, że projekt budowy trzech okrętów patrolowych z funkcją zwalczania min nie został jednak anulowany. Zapisany w PMT na lata 2013-2022 znalazł się w „zamrażarce” w 2018 r. Co ciekawe, w ostatnich miesiącach nic nie wskazywało na reaktywację tego programu. W czasie marcowego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej wiceminister Skurkiewicz wskazał konkretne daty realizacji kluczowych programów okrętowych Marynarki Wojennej: fregat Miecznik (do 2032 r.), okrętów podwodnych Orka (do 2034 r.), okrętów rozpoznawczych Delfin (do 2027 r.), jednostek hydrograficznych (Hydrograf (do 2027 r.), wsparcia logistycznego Bałtyk (do 2027 r., zbiornikowca Supply (do 2026 r., stacji demagnetyzacyjnej Magneto (do 2030 r.) i okrętu ratowniczego Ratownik (do 2024 r.). O Czapli ani słowa…

Czytaj także: Polski przemysł zbuduje fregaty dla Marynarki Wojennej

Obok programu Czapla, kolejnym projektem, który „pojawia się i znika” jest zakup nowych okrętów rakietowych Murena. Nie było o nich wzmianki w czasie marcowego posiedzenia SKON. Wspomniano o nim jednak w kwietniowej odpowiedzi MON na interpelację Grzegorza Rusieckiego w sprawie realizacji programu modernizacji Marynarki Wojennej.

Według koncepcji z około 2010 r., okręty patrolowe Czapla miały stanowić wsparcie dla jednostek obrony wybrzeża. Te kryły się pod kryptonimem Miecznik. Ostatecznie te ostatnie stały się fregatami. Ramowa umowa w sprawie ich zakupu została podpisana pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum PGZ-Miecznik 27 lipca tego roku.