Polski przemysł zbuduje fregaty dla Marynarki Wojennej

Konsorcjum PGZ-Miecznik zawarło z Inspektoratem Uzbrojenia umowę na dostawę trzech okrętów nawodnych nowego typu dla MW RP.

Publikacja: 27.07.2021 16:58

Polski przemysł zbuduje fregaty dla Marynarki Wojennej

Foto: Fot./PGZ

Jest to największy w historii kontrakt skierowany do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jego wartość sięga ok. 8 mld zł. Podpisana umowa zakłada opracowanie, zbudowanie oraz dostarczenie w latach 2021-2034 trzech okrętów nawodnych klasy fregata wraz ze Zintegrowanym Systemem Walki (ZSW).

– Program Miecznik zakłada pozyskanie trzech nowoczesnych fregat dla Marynarki Wojennej RP. Wielozadaniowe jednostki tej klasy zapewnią polskim siłom morskim nowe zdolności operacyjne niezbędne do realizacji szerokiego spektrum zadań na morzu. Pozwoli to zabezpieczyć szlaki żeglugowe, zwiększy bezpieczeństwo militarne i potencjał odstraszania, a także wzmocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej – powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ.

Czytaj także: Pierwszy AW101 dla Polski testowany w locie

– Program „Miecznik” otwiera nowe perspektywy dla krajowego przemysłu stoczniowego, ale także wielu polskich firm podwykonawczych, które będą zaangażowane w jego realizację. Jesteśmy dumni, że powierzono nam rolę integratora w projekcie budowy nowoczesnych fregat dla polskiej Marynarki Wojennej – powiedział Paweł Lulewicz, prezes zarządu PGZ SW.

Za realizację projektu odpowiada Konsorcjum PGZ-Miecznik w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ Stocznia Wojenna oraz Remontowa Shipbuilding. Kontrakt rozłożony jest na kilka etapów. W ramach pierwszego etapu Konsorcjum przygotuje trzy projekty koncepcyjne platformy okrętowej ze Zintegrowanym Systemem Walki (ZSW) wraz z propozycjami transferu technologii, ustanowienia potencjału produkcyjnego oraz wyceną i harmonogramem dostaw, które wsparte będą ofertami od zagranicznych poddostawców. Ten etap zostanie zakończony, gdy Inspektorat Uzbrojenia wybierze spośród zaoferowanych rozwiązań preferowany projekt okrętu.

""

Fot./PGZ

radar.rp.pl

Drugi etap to przygotowanie zaktualizowanego przemysłowego studium wykonalności (PSW) oraz projektu wstępnego na bazie pierwotnie wybranego. To tutaj rozpocznie się transfer technologii i wiedzy oraz przygotowywanie potencjału do rozpoczęcia produkcji. Na tym etapie ustalone zostaną założenia budowy prototypu okrętu Miecznik wraz z ZSW. Pierwszej jednostki z serii.

Czytaj także: Ukwiały i Głuptaki dla okrętów Marynarki Wojennej

Po zakończeniu badań kwalifikacyjnych rozpocznie się etap trzeci, czyli produkcja dwóch jednostek seryjnych wraz z pakietami logistycznymi. Obejmuje on m.in. wytworzenie bazy do bieżącej obsługi jednostek wraz z magazynem części zapasowych do kluczowych podzespołów i podsystemów okrętów. Pakiety będą dostarczane dla wszystkich trzech okrętów. Dodatkowo elementem tego etapu będzie dostawa kompletnych pakietów środków bojowych dla wszystkich trzech okrętów.

Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego