Odpowiedzi, datowanej na 18 lutego, udzielił wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Zgodnie z jej treścią: …resort obrony narodowej, w ramach obowiązujących ram formalno-prawnych, dąży do jak największej możliwości zaangażowania polskiego przemysłu obronnego w programach modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, w tym uwzględniających bezzałogowe statki powietrzne.

Czytaj także: DARPA pracuje nad bezzałogowymi myśliwcami

Możliwości wykorzystania polskiego przemysłu zbrojeniowego w procesie wprowadzania na wyposażenie Sił Zbrojnych RP dronów są określane m.in. w trakcie analizy prowadzonej w ramach procesu oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, która umożliwia lokowanie szczególnych zadań w polskim przemyśle, adekwatnie do poziomu potencjału i zdolności technologicznych polskich przedsiębiorców.

Jak wskazał minister Wojciech Skurkiewicz, w ostatnich latach zakupiono amerykańskie bezzałogowce Boeing Insitu BQ-21A Blackjack na podstawie międzyrządowej umowy ze Stanami Zjednoczonymi. Zakup sfinansowano program pomocy wojskowej Foreign Military Financing. Wojsko zakupiło także FlyEye. Umowę z Grupą WB podpisano w lipca 2019 r. Zakupy objęły również taktyczne bezzałogowe aparaty latające krótkiego zasięgu Orlik. Umowę z Polską Grupą Zbrojeniową podpisano w listopadzie 2018 r. Dostawy wystartują po 2022 r. Zakupiono również drony klasy mikro MayFly (umowa z Asseco Poland z września 2020 r.).

Czytaj także: Zwiadowcze drony w służbie WOT

Dodatkowo zainicjowano postępowanie przetargowe dotyczące bezzałogowych aparatów latających krótkiego zasięgu pionowego startu Albatros. Sprzęt przeznaczony jest dla Marynarki Wojennej. Termin składania zgłoszeń do udziału w postępowaniu przesunięto na 5 marca. Równolegle trają również negocjacje z konsorcjum polskich firm, którego liderem jest PGZ, związane z zakupem aparatów klasy mini Wizjer. Jak wskazał Skurkiewicz, trwa również „faza realizacyjna” w postępowaniu na zakup bezzałogowych aparatów latających średniego zasięgu Gryf. W fazie analityczno-koncepcyjnej znajdują się z kolei programy Ważka (klasa mini) i Gladius (poszukiwawczo-uderzeniowy). W dalszej kolejności Ministerstwo Obrony Narodowej planuje zakup bezzałogowych aparatów latających szczebla operacyjnego Zefir.