W ramach upublicznionych informacji, przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 stacji zakłóceń radiolokacyjnych. Wraz ze wszystkimi elementami umożliwiającymi użytkowanie na pojeździe lub podwoziu bazowym. Urządzenie ma generować zakłócenia w zakresie częstotliwości nie węższych niż 0,5-18 GHz i oddziaływające na systemy nadawcze lub odbiorcze na odległości co najmniej 30 km (dla urządzeń naziemnych) oraz dla urządzeń statków powietrznych na odległość co najmniej 100 km. Co ważne, stacja ma służyć do pracy ciągłej przez 365 dni w roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymają podmioty zakwalifikowane do składania ofert ostatecznych.

Czytaj także: Inspektorat Uzbrojenia o zamówieniu Rosomaków-S

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu mają czas na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału do 30 września br. Zamawiający zakłada zastosowanie procedury negocjacyjnej, a obok ceny drugim kryterium podlegającym ocenie będzie okres gwarancji na dostarczony sprzęt.