Grupa posłów z partii Wiosna: Marek Rutka, Hanna Gill-Piątek, Paweł Krutul, Maciej Kopiec, Robert Obaz, Monika Falej, Katarzyna Ueberhan, Anita Kucharska-Dziedzic, Katarzyna Kotula zwróciła się do Ministerstwa Obrony Narodowej z czterema pytaniami dotyczącymi wycofywanych przez US Navy LCS-ów:

  • Czy Polska planuje dokonać zakupu okrętów typu LCS?
  • Czy planowane są inne zakupy dla Marynarki Wojennej w Stanach Zjednoczonych?
  • Czy hipotetyczny zakup okrętów typu LCS odpowiadałby na najważniejsze (bieżące) potrzeby Marynarki Wojennej?
  • Czy prowadzone są rozmowy ze stroną amerykańską w sprawie zakupu okrętów typu LCS lub innych jednostek?

Powyższa interpelacja to wynik ostatniej aktywności mediów, wynikających z upublicznienia decyzji Departamentu Obrony Stanów Zjednoczony o wycofaniu czterech prototypowych jednostek do końca marca 2021 r. Ze względu na swój wiek – najstarszy wszedł do służby w 2008 r., mogą stać się przedmiotem transferu do zaprzyjaźnionych państw, m.in. poprzez procedurę EDA.

Przypomnijmy, że chodzi dwa okręty typu Freedom (USS Freedom i USS Fort Worth) oraz dwa typu Independence (USS Independence i USS Coronado). Ze względu na liczne problemy techniczne, Amerykanie ocenili, że ich dalsza eksploatacja jest nieopłacalna.

Czytaj także: Marynarka Wojenna odebrała pierwszy nowy holownik

Program LCS budzi liczne kontrowersje w Stanach Zjednoczonych. Krytycy zarzucają, że jednostki są drogie w budowie, a ich potencjał bojowy jest niewielki (szczególnie przy porównaniu z innymi okrętami wojennymi o podobnych rozmiarach budowanych choćby w Europie). Z tego też względu Departament Obrony Stanów Zjednoczonych zdecydował się na zmniejszenie liczby okrętów i przesunięcie środków finansowych na projekt fregat FFG(X).