Jak informuje spółka w komunikacie, „kilka dni temu zapadły decyzje dotyczące finansowania realizacji fazy analityczno-koncepcyjnej tego strategicznego dla Europy projektu. Oznacza to uznanie doświadczenia i potencjału OBRUM w skali międzynarodowej. Ponad pięć dekad działalności OBRUM w obszarze projektowania oraz modernizacji czołgów i wozów inżynieryjnych to gwarancja najwyższej jakości i sukcesu we wspólnym projekcie. Ważną rolę w konstruowaniu konsorcjum projektu odegrał silny potencjał PGZ jako Grupy.”

Udział OBRUM w programie EDF dotyczącym opracowania europejskiego czołgu podstawowego nowej generacji przyniesie szereg korzyści dla Polski. Przede wszystkim projekt zaowocuje wzmocnieniem potencjału obronnego Kraju poprzez transfer technologii.

OBRUM, polska firma z przeszło 55-letnim doświadczeniem, to jedna z kluczowych spółek polskiego przemysłu obronnego z bardzo bogatą i szeroką ofertą. Firma jest dostawcą dostawcą m.in. mostów towarzyszących MS-20 „Daglezja” dla Sił Zbrojnych RP czy symulatorów wykorzystywanych w Centrum Szkolenia Leopard w Świętoszowie.

W ramach prowadzonej działalności firma OBRUM oferuje kompleksowy pakiet usług: od projektowania, badań i rozwoju, poprzez wsparcie w postaci asysty technicznej, po integrację, wdrożenie i usługi serwisowe. Firma jest  dostawcą m.in. mostów towarzyszących MS-20 „Daglezja” dla Sił Zbrojnych RP. Jako firma ekspercka w zakresie nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań szkolno-treningowych, OBRUM dostarcza m.in. symulatory wykorzystywane w Centrum Szkolenia Leopard w Świętoszowie.

Udział OBRUM w programie EDF dotyczącym opracowania europejskiego czołgu podstawowego nowej generacji przyniesie szereg korzyści dla Polski. Przede wszystkim projekt zaowocuje wzmocnieniem potencjału obronnego Kraju poprzez transfer technologii. Współpraca w programie oznacza wymianę cennej wiedzy. Dzięki współdziałaniu kilkunastu największych europejskich firm zbrojeniowych, nastąpi rozwój innowacji. Biorąc udział w tak prestiżowym projekcie, OBRUM stanie się rozpoznawalną częścią światowej czołówki technologicznej w dziedzinie opracowywania czołgów. Ważne jest też wykorzystanie osiągnięć polskiej nauki i krajowego przemysłu obronnego. Projekt przyczyni się  do stworzenia nowych miejsc pracy w Polsce dla kadry inżynierskiej. Udział firmy OBRUM reprezentującej w projekcie PGZ, może stanowić nowy impuls dla rozwoju polskiej gospodarki.