Struktura ta będzie podlegać wydzielonej w ramach US Space Force jednostce Space Delta 18. Jej zadaniem będzie monitorowanie przestrzeni kosmicznej i zdolności innych państw w tej domenie, tak by jak najlepiej chronić własną infrastrukturę orbitalną Stanów Zjednoczonych, a tym samym ich bezpieczeństwo.

Macierzystą bazą NSIC w ramach Space Delta 18 będzie Wright-Patterson w stanie Ohio. W jednostce będzie pracować 345 osób, na który to zespół złoży się zarówno personel wojskowy, jak i cywilny. Celem istnienia formacji będzie m. in. dostarczanie amerykańskim decydentom, kształtującym politykę Waszyngtonu, informacji o tym co istotnego dzieje się w przestrzeni kosmicznej, a także o tym, jakie możliwości dają na tym polu stale rozwijane w różnych krajach rozwiązania.

Przy okazji ustanowienia Narodowego Centrum Wywiadu Kosmicznego gen. mjr Leah Lauderback, odpowiedzialny w US Space Force za wywiad, nadzór i rozpoznanie tłumaczył, że NSIC jest potrzebne, żeby silniej skoncentrować się na zagrożeniu w i z przestrzeni kosmicznej, które jest już w dzisiejszym świecie obecne. Z kolei Avril Haines, szefująca Wywiadowi Narodowemu (National Intelligence), podkreślała, że kraje takie jak Chińska Republika Ludowa i Federacja Rosyjska projektują i testują systemy zdolne do wykrywania, śledzenia oraz ewentualnego unieszkodliwiania satelitów Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. W tej sytuacji zdolność do pełnego rozumienia tego, co dzieje się w przestrzeni kosmicznej, przekłada się na możliwość prawidłowego działania i realizacji zadań w tym środowisku przez państwo.

Jednostka Space Delta 18 będzie się składać z dwóch komponentów, które już w 2008 r. zostały uruchomione w strukturze Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. 1st Space Analysis Squadron Mission zajmie się zbieraniem podstawowych informacji o zdolnościach innych państw w kwestii działań w przestrzeni kosmicznej. Natomiast 2nd Space Analysis Squadron Mission będzie odpowiadać za gromadzenie danych na temat potencjalnych zagrożeń dla operacji kosmicznych Stanów Zjednoczonych ze strony innych państw.

Wcześniej wywiad kosmiczny w Stanach Zjednoczonych był w gestii National Air and Space Intelligence Center (Narodowe Centrum Wywiadu Lotniczego i Kosmicznego). Jednak kierownictwo US Space Force naciskało na utworzenie oddzielnej, stricte kosmicznej komórki