Prace finansuje wojsko, ale realizują je uczeni z Uniwersytetu Cornella w Nowym Jorku, we współpracy z Laboratorium Badawczym Dowództwa Rozwoju Zdolności Operacyjnych Wojsk Lądowych (Combat Capabilities Development Command Army Research Laboratory). Udało im się skonstruować siłowniki wielkości rzędu kilku mikrometrów (milionowych części metra), dysponujące funkcją pamięci kształtu.

Umożliwiają one rekonfigurację powierzchni dwuwymiarowej (stworzonej z materiałów o grubości 30 atomów. Dla porównania, kartka papieru ma grubość ok. 100 000 atomów) do trójwymiarowej za pomocą przepływu energii elektrycznej. Jako demonstrator technologii powstało „samoskładające się orgiami”. Powierzchnia 2D po uruchomieniu układu samoczynnie zmienia się w figurę ptaka. Zebrane podczas jego budowy i pracy doświadczenie pozwoli naukowcom na kontrolę ruchu obiektów w mikro- oraz nanoskali. Z czasem ma to umożliwić budowę nanorobotów (także zdolnych do łączenia się w większe konstrukcje w razie potrzeby) czy produkcję „inteligentnych” materiałów.

Niestety, wg naukowców zatrudnionych przy projekcie, na praktyczne efekty tych prac przyjdzie jeszcze poczekać 10÷20 lat. Najtrudniejszym zadaniem ma być wykonywanie miniaturowych układów scalonych, które kontrolowałyby ruch odpowiednio niewielkich struktur w wystarczająco krótkim czasie (np. demonstrator technologii przeszedł z postaci 2D do 3D w zaledwie 100 ms). Obecnie trwają prace nad zbudowaniem funkcjonalnego nanorobota kroczącego, który miałby być pierwszym krokiem ku w pełni funkcjonalnym urządzeniom tego rodzaju.