Technika rakietowa w Polsce i obronność państwa

W Instytucie Lotnictwa w Warszawie odbyła się „Pierwsza Konferencja Rakietowa. Rozwój i zastosowania technologii rakietowych w Polsce”.

Publikacja: 22.04.2019 14:50

Obrady „Pierwszej Konferencji Rakietowej. Rozwój i zastosowania technologii rakietowych w Polsce”, k

Obrady „Pierwszej Konferencji Rakietowej. Rozwój i zastosowania technologii rakietowych w Polsce”, która odbyła się w Instytucie Lotnictwa. Fot. Polska Agencja Kosmiczna.

Foto: Obrady „Pierwszej Konferencji Rakietowej. Rozwój i zastosowania technologii rakietowych w Polsce”, która odbyła się w Instytucie Lotnictwa. Fot. Polska Agencja Kosmiczna.

W trakcie spotkania, które zorganizowała Polska Agencje Kosmiczna, poruszono szereg kwestii związanych z rozwojem techniki rakietowej w Polsce i na świecie. Mowa przede wszystkim o zastosowaniach badawczych i komercyjnych, ale też w kontekście obronności państwa.

Spośród kilkunastu wygłoszonych referatów i prezentacji, na szczególną uwagę zasługują te odnoszące się do konkretnych potrzeb Sił Zbrojnych RP jak i polskiego sektora cywilnego oraz możliwości techniczno-organizacyjnych krajowych przedsiębiorstw i placówek naukowo-badawczych zajmujących się technika rakietową.

Generał brygady Stefan Mordacz, szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wskazał na występowanie szeregu zagrożeń ze strony potencjalnego przeciwnika w obszarze rakietowo-lotniczym, zwłaszcza: pociski balistyczne Iskander, samoloty i śmigłowce, pociski manewrujące oraz bezzałogowe statki powietrzne. Stwierdził, że Polska musi rozwijać zdolności obrony przed wszystkimi tymi zagrożeniami. Jako przykład konkretnych działań związanych z realizacją tych zadań wspomniał o roku 2023, kiedy to do uzbrojenia SZ RP trafi pierwsza bateria systemu Patriot.

Odnośnie programu systemu rakietowego krótkiego zasięgu Narew generał Mordacz podkreślił, że obecnie na świecie jest 1-2 producentów takich systemów, którzy proponują Polsce szerszy pakiet transferu technologii, satysfakcjonujący dla krajowego przemysłu obronnego. Wskazał, że bez pozyskania tego rodzaju know-how z zewnątrz, Polska będzie w stanie osiągnąć średni światowy poziom techniki w tej sferze najwcześniej za około 20 lat.

Drugim ciekawym wystąpieniem była prezentacja pułkownika Marcina Górki, p.o. wiceprezesa ds. obronnych Polskiej Agencji Kosmicznej. Mówił on o różnych aspektach działań Agencji i instytucji z nią współpracujących w kontekście rozwijania technologii rakietowych i satelitarnych. Jego zdaniem istnieje duża szansa, że polski przemysł, we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi, jest już dziś w stanie skonstruować rakiety suborbitalne. Ocenił, iż Polska jest dobrym miejscem do startów takich rakiet.

Podczas konferencji można było zapoznać się także z prezentacjami: przedstawiciela Inspektoratu Szkolenia DGRSZ, który omówił możliwości prowadzenia ćwiczeń rakietowych i badawczych lotów suborbitalnych z poligonów w Ustce i Drawsku; reprezentanta Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON referującego stan realizacji projektów dotyczących technologii rakietowych na potrzeby wojska; a także mjr. dr. Pawła Dobrzyńskiego z WAT na temat możliwości dostosowania pocisków 5W27 systemu przeciwlotniczego S-200WE Wega-E do wynoszenia na niskie orbity wokółziemskie wynosić mikoro- i nanosatelity z wykorzystaniem samolotów C-295M.

Konferencja była okazją do zaprezentowania się podmiotów naukowo-badawczych i przemysłowych, które rozwijają technologie rakietowe. Swoje wystąpienia mieli przedstawiciele: Instytutu Lotnictwa, firmy SpaceForest, Politechniki Warszawskiej, Polskiego Towarzystwa Rakietowego oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

Konferencja zgromadziła w sumie ponad 100 uczestników.

F3 Powstała w Instytucie Lotnictwa rakieta badawcza ILR-33 Bursztyn, której zadaniem jest osiągniecie progu kosmosu, a więc wysokości 100 km nad ziemią. Fot. Andrzej Kiński.

Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego