Jak informuje spółka w komunikacie, podpisane porozumienie obejmuje m.in. wymianę wiedzy o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa, udział w spotkaniach i szkoleniach, przygotowanie testowych wdrożeń oraz uczestnictwo w warsztatach dotyczących doświadczeń związanych z kwestiami militarnymi, w tym systemami klasy C4.

W ocenie PGZ, umowa pozwoli na wymianę najlepszych praktyk, prezentowanie najnowszych technologii i trendów w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz umożliwienie dostępu do platform e-learningowych przydatnych dla rozwoju umiejętności pracowników w Grupie PGZ.

- W dobie aktualnych zagrożeń i rozwoju technologii cyberbezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych domen dla rozwoju Grupy PGZ. Nasze spółki już teraz posiadają duże doświadczenie w projektowaniu i budowie systemów wsparcia dowodzenia oraz aparatowni łączności cyfrowej, ale zamierzamy systematycznie poszerzać nasze kompetencje w tym zakresie — mówi Krzysztof Trofiniak, prezes zarządu PGZ.

- Współpraca z Palo Alto Networks, wiodącym amerykańskim przedsiębiorstwem z branży cyberbezpieczeństwa, stanowić będzie kolejny krok ku rozbudowie potencjału Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zależy nam na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w której coraz szerzej funkcjonujemy – podkreśla Trofiniak.

- Współpraca pomiędzy Palo Alto Networks a Polską Grupą Zbrojeniową to modelowy przykład odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe, jakich doświadcza Polska. W ramach partnerstwa będziemy dzielić się naszą wiedzą i technologiami, które pozwolą dodatkowo podnieść poziom cyberbezpieczeństwa PGZ oraz oferowanych przez nią systemów łączności. Jednocześnie uzyskamy głębszy wgląd w specyfikę zagrożeń cyfrowych, z którymi mierzy się branża obronna. Jest to dla nas bardzo istotne, gdyż pozwala na ciągłe doskonalenie naszych rozwiązań - stwierdził Wojciech Gołębiowski, wiceprezes i dyrektor zarządzający Palo Alto Networks w Europie Wschodniej.