Krok ten, jak informuje spółka w opublikowanym komunikacie, pozwoli firmie promować interesy przemysłu obronnego w dialogu z instytucjami Unii Europejskiej.

- Polska Grupa Zbrojeniowa funkcjonuje w swoim obecnym kształcie zaledwie od dekady. Ale już teraz jesteśmy liczącym się partnerem i uczestnikiem łańcuchów dostaw dla wszystkich globalnych graczy z naszego sektora. Wojna na Ukrainie sprawiła, że na forum Unii Europejskiej zmienia się podejście do kwestii współpracy w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i obronności - wskazuje Jakub Roszkowski, członek zarządu PGZ.

- Przystępując do ASD nie tylko potwierdzamy coraz silniejszą pozycję polskiej zbrojeniówki na kontynencie europejskim, ale przede wszystkim otwieramy sobie nowe możliwości do dialogu z innymi podmiotami oraz zwiększamy szanse na udział w dużych wieloletnich programach realizowanych przez podmioty zrzeszone w ASD, które w swojej działalności korzystają m.in. ze środków unijnych – podkreśla.

Stowarzyszenie ASD reprezentuje ponad 4 000 firm, aktywnie wspierając konkurencyjny rozwój sektora obronnego w Europie i na świecie. Ma bezpośrednich członków, działających w 19 krajach, w tym ponad 40 dużych firm europejskich i stowarzyszeń krajowych. Prezes zarządu PGZ Sebastian Chwałek został zgłoszony jako reprezentant spółki do zarządu ASD oraz pełnienia funkcji dyrektora stowarzyszenia, natomiast Jakub Roszkowski, członek zarządu PGZ, do pełnienia funkcji stałego zastępcy reprezentanta spółki z prawem głosu.