Umowa, podpisana podczas 38. Sympozjum w Colorado Springs zapewni wymianę informacji dotyczących Świadomości Sytuacyjnej w Przestrzeni Kosmicznej, w ramach tzw. USSPACECOM Data Sharing Programme. Umożliwia ono zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności, a także zrównoważony rozwój operacji w domenie kosmicznej.

Miejsce, podczas którego podpisano dokument, jest nieprzypadkowe – 38. Sympozjum Kosmiczne to najważniejsze międzynarodowe wydarzenie, dotyczące polityki i programów kosmicznych, skupiające przedstawicieli sektora rządowego i wojskowego z całego świata. Podczas jego trwania, polska delegacja podpisała ze stroną amerykańską „Statement of Intent on Cooperation in the Space Domain" - oświadczenie woli współpracy w domenie kosmicznej. Jej usługi obejmują: rozwiązywanie anomalii, wsparcie w zakresie unikania kolizji, ocena koniunkcyjna, wsparcie w zakresie deorbitacji, ponownego wejścia w atmosferę oraz utylizacji, wyjaśnianie zakłóceń elektromagnetycznych i wsparcie startu. To pierwszy tego typu dokument, który tworzy polityczne ramy dla kooperacji obu krajów.

Przy okazji udziału w 38. Sympozjum Kosmicznym w USA, gen. P. Błazeusz spotkał się z gen. J. Dickinsonem dowódcą U.S. Space Command. Rozmowa dotyczyła planów polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie kosmicznej, a także aktualnego stanu bezpieczeństwa w naszej części Europy, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej sytuacji w Ukrainie.

W ramach Space Chief's Forum, w którym uczestniczył I zastępca szefa SGWP, rozmawiano o szansach i wyzwaniach w operacjach wielodomenowych i rozwoju zdolności w tej dziedzinie. Poruszono także temat postępującego trendu światowych zbrojeń i rosnącej kreatywności militarnej państw w przestrzeni kosmicznej.