Prace nad stworzeniem tego nowego centrum rozpoczęły się w 2020 roku. W oparciu o wymagania klienta, wykorzystuje ono najbardziej zaawansowane i innowacyjne technologie w dziedzinie symulacji, a jego celem jest szkolenie załóg Guardia di Finanza prowadzących operacje powietrzno-morskie.

Nowe centrum integruje systemy symulacji sieciowej w jednym środowisku. Symulatory w pełni odzwierciedlają śmigłowce i samoloty Leonardo, które zostały niedawno nabyte przez Guardia di Finanza i są wykorzystywane do realizacji różnych zadań operacyjnych, jak również posiadają pokładowe systemy misji używane między innymi do obserwacji i identyfikacji.

Są one elementem symulatora scenariusza, który jest w stanie wirtualnie wygenerować środowisko, w którym platformy i personel współpracują w ramach jednej misji, symulatora tablicy przyrządów statku, który wprowadza również statki w środowisko morskie - opracowanego we współpracy z Cetena (Fincantieri) - oraz naziemnego centrum dowodzenia, które koordynuje operacje.

Całkowicie nowe symulatory „mini motion" śmigłowców AW169/AW139 i samolotów P-72B, oznaczone jako Enhanced Training Device (ETD e-Motion), wiernie odtwarzają osiągi, awionikę i kokpity, a dzięki zintegrowanym z platformą siłownikom są w stanie zapewnić załogom odpowiednie fizyczne efekty. Szkolenie pilotów uzupełnia szkolenie załogi w przypadku korzystania z systemu misji Leonardo ATOS (pokładowy taktyczny system obserwacyjno–rozpoznawczy) dla AW139 i P-72B, jak również z wyciągarki dzięki imponującej wirtualnej rzeczywistości dla misji poszukiwawczych i ratowniczych.