Lot odbył się 16 listopada i trwał 90 minut. Ekologiczna mieszanka alternatywna, wytwarzana z takich surowców jak np. zużyty olej kuchenny, mogłaby pozwolić na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla nawet o ok. 80 proc. w cyklu życia silnika w stosunku do klasycznego paliwa lotniczego. Jednocześnie wpisuje się to w strategię koncernu Airbus, który wraz z użytkownikami, planuje stopniowe przechodzenie swoich statków powietrznych na ekologiczne paliwa alternatywne. Na przestrzeni bieżącego roku stosowne próby zrealizowano m.in. z samolotami transportowymi A400M Atlas i C-295W. W obydwu przypadkach były to jednak mieszanki paliw alternatywnych i klasycznego.

Próba z A330MRTT stanowi krok do celu, aby do 2040 r. RAF stały się pierwszą formacją lotniczą na świecie, która uzyska status neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. W listopadowym teście, obok personelu RAF, uczestniczyli także partnerzy z koncernów Airbus (producent płatowca), Rolls-Royce (producent silników) i konsorcjum AirTanker.

Obecnie Royal Air Force eksploatuje 14 samolotów A330MRTT, które znane są pod lokalną nazwą Voyager KC.Mk2. Wszystkie są leasingowane od cywilnego konsorcjum AirTanker na okres 30 lat. Stanowią wyposażenie dwóch dywizjonów stacjonujących w bazie Brize Norton i wysuniętej jednostki w Mount Pleasant na Falklandach.